88 terms

Chapter 03, Schools and education: Useful vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absent
hiányzik
assistant teacher
tanársegéd
BA=bachelor's degree
alap („főiskolai") diploma
ball point pen
golyóstoll
biology
biológia
blackboard
tábla
boarding school
bentlakásos iskola
boy school
fiúiskola
bulletin board
hirdetőtábla
chalk
kréta
chemistry
kémia
classroom
tanterem
coeducation
koedukált (fiúk lányok együtt tanulnak)
college
főiskola, egyetem, kollégium
compass
körző
course book
tankönyv
crayon
zsírkréta
crèche
bölcsőde
dean
dékán
department
tanszék
desk
pad/(író)asztal
distance education
távoktatás
drawing
rajzóra
elementary school
általános iskola
English language
angolóra
eraser
radír
evening school
esti iskola
flip chart
cserélhető papírlapos tábla
foreign language
idegen nyelv
form teacher
osztályfőnök
geography
földrajz
girl school
lányiskola
grade school
általános iskola
grammar
nyelvtan
grant
ösztöndíj
high school
középiskola
instructor
tanár
IT (information technology)
informatika
junior section
alsótagozat
kindergarten
óvoda
law school
jogi egyetem
lecturer
(egyetemi) előadó tanár
literature
irodalom
MA=Master's degree
mesterfokozatú diploma
major
(fő) szak
map
térkép
mathematics
matematika
medical school
orvosi egyetem
minor
mellékszak
notebook
füzet, jegyzetkönyv
nursery
óvoda, bölcsőde
online education
internetes oktatás
overhead projector
írásvetítő
paint
festék
paintbrush
ecset
PE=physical education (US: gym class)
testnevelés
pen
toll
pencil
ceruza
pencil case
tolltartó
pencil sharpener
ceruzahegyező
PHD
doktorátusi fokozat
philosophy
filozófia
physics
fizika
preschool
óvoda
president
igazgató/rektor (felsőoktatásban)
primary school
általános iskola
principal
igazgató (általános/közép isk.)
private school
magániskola
psychology
pszichológia
public school
állami iskola
rector
rektor (GB)
report card
ellenőrző
rubber
radír
ruler
vonalzó
scholarship
ösztöndíj
school bag
iskolatáska
secondary grammar school
gimnázium
secondary technical school
szakközépisk.
senior section
felsőtagozat
singing/music
ének-zene
sponge
szivacs
textbook
tankönyv
tuition (fee)
tandíj
uniform
egyenruha
university
egyetem
vocational school
szakmunkásképző
white board
fehértábla
white board marker
fehértábla filctoll