73 terms

Chapter 04, Work - Useful expressions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absence from work
hiányzás a munkából
accident reporting form
baleseti jegyzőkönyv nyomtatvány
arbitration
döntőbíróság
Aries
kos (csillagjegy)
art teacher
rajztanár
aspiring
törekvő
back of the house
konyha (étteremnél)
be picky
válogatós
blue collar job
fizikai munka
bounce a check
csekket visszadobnak (pl. fedezet híján)
bricklayer
kőműves
career advancement
pálya tanácsadás
certified bouncer
képesített kidobó
Citizens Advice Bureau
polgári tanácsadó iroda
coincidence dished out
kedvezett neki a véletlen egybeesés
concerns about conduct
viselkedés miatti aggályok
conciliation
békéltetés
current employer
jelenlegi munkáltató
day-to-day routine
szokásos napi teendők
descent
ereszkedés
developing countries
fejlődő országok
dishpan
mosogatótál
disprove a claim
cáfol egy állítást
exploitation
kizsákmányolás
fractured
törött
front of the house
felszolgálás (étteremnél)
greatest thing since sliced bread
a legjobb, mióta fennáll a világ
hardly manage to pay
alig tudja kifizetni
hire
alkalmaz, felvesz valakit
illegal deduction
törvénytelen levonás
impartial advice
nem részrehajló tanács
in the black
nyereséges
in the red
veszteséges
inspiration
ösztönzés, ihlet
intellectual work
szellemi munka
internal investigation
belső vizsgálat
******** the ground
felrántani a talajról
job fair
munkaerő toborzás
knuckle
ujjperc
labour intensive task
munkaigényes feladat
laceration
bőr felszakadása
lb = pound
(súly) font = 0,45 kg
listed in the paper
meg van hirdetve az újságban
lose one's presence of mind
elveszteni az eszméletét
menial task
alantas feladat (kétkezi munka)
obstacle
gát, akadály
opening
állásajánlat
persistent
kitartó
provide with leads
ajánlatokat biztosít
pulley
csiga (teher mozgatására)
rapidly expanding
gyorsan bővülő
reckon
vél, gyanít
recognition
elismerés
recruit staff
munkatársakat toborozni
rinse off
elöblít
ritzy
flancos, felkapott, (drága) hely
sack somebody
állásból kirúgni valakit
satisfaction
megelégedés
sign
(1) aláírni (2) csillagjegy
slavery
rabszolgaság
sort things out
rendbe tenni a dolgokat
statutory rights
törvényes jogok
steady job
stabil állás
stock option
részvénycsomag
sue
kártérítési per; kártérítésért perelni
tipsy
pityókás; becsíp (szeszesitaltól)
toll free number
ingyenesen hívható telefonszám
trade union representative
szakszervezeti képviselő
unemployment rate
munkanélküliek aránya
utility service
közüzemi szolgáltatás
white collar job (profession)
szellemi munka
works his tail off
agyon dolgozza magát
yuck
fuj!