Try the fastest way to create flashcards

Positive English, Chapter 08, Lunch break - Új szavak

Get a hint
absolutely
Click the card to flip 👆
1 / 102
1 / 102
Terms in this set (102)
teljes mértékben
beismerni
tanácsolni
bármi (kérdésben: valami, tagadásnál: semmi)
tűnik, előbukkan
letartóztatni
megkísérelni; kísérlet
elkerülni
rabló, bandita
sör
mögött
tartozik (valamihez), valakié
kenyér
(iskolai) étkezde
szék