Prasówka - ustawa o Sądzie Najwyższym

STUDY
PLAY
ein Verfahren einleiten
wszczynać postępowanie
das polnische Unterhaus
polski Sejm
für/gegen etwas stimmen
głosować za czymś/przeciw czemuś
die umstrittene Justizreform
sporna, kontrowersyjna reforma sądownictwa
die Abgeordneten
posłowie
die Gesetzesänderungen
zmiany w ustawie
der Oberste Gerichtshof
Sąd Najwyższy
die Enthaltung
powstrzymanie się od głosu
billigen
aprobować
das Vorhaben
projekt, zamiar
die Zustimmung
zgoda, aprobata
eine Mehrheit haben
mieć większość
mit einer Blockade drohen
grozić blokadą
bedauerlich
przykry, godny pożałowania
die Wiederkehr
powrót
regieren
rządzić
sich ersparen
oszczędzić sobie
das Erbe
spadek, spuścizna
zerschreddern
rozerwać, zniszczyć
sich die absolute Macht über die Justiz des Landes sichern
zapewnić sobie władzę absolutną nad sądownictwem kraju
verspielen
zaprzepaszczać
sich mit jemandem anlegen
wdawać się z kimś w kłótnię
sich an jemanden anlehnen
opierać się na kimś
mitunter
niekiedy
auf Teufel komm raus
jak szalony
verspüren
odczuwać
darauf versessen sein etwas zu tun
być ogarniętym chęcią zrobienia czegoś, uwziąć się na zrobienie czegoś
die Novelle
ustawa nowelizacyjna
verabschieden
pożegnać, uchwalać
zustimmen
zgadzać się na coś
sich der Stimme enthalten
powstrzymać się od głosu
der Entwurf
projekt, koncepcja
unterschreiben
podpisywać
in ihrem Sinne
zgodnie z jej zamiarami
etwas bemängeln
krytykować coś
die Schwachstelle
słaby punkt
die Ernennung
nominacja
behandeln
traktować, obchodzić, zajmować się
der Widerspruch
sprzeciw,protest, sprzeczność
erneut
ponownie
gegen etwas protestieren
protestować przeciwko czemuś
vorangetrieben
przyspieszony
der Umbau
przebudowa
nach Angaben
według informacji
auf die Straße gehen
wyjść na ulicę
gegen etwas demonstrieren
demonstrować przeciwko czemuś
unter Kontrolle stellen
poddać kontroli
über etwas abstimmen
głosować w jakiejś sprawie
in Kraft treten
wejść w życie
unterzeichnen
podpisać (oficjalnie)
die Vorlage
projekt
abweisen
odrzucić, oddalić
an etwas weiterleiten
skierować do
mit Sanktionen drohen
grozić sankcjami