Expressions et proverbes: E

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Rasecht
de race, vrai, véritable
een en al glimlach/energie/zenuwen zijn
être tout sourire/plein d'énergie/ à bout de nerfs
Een vreemde eend in de bijt
un étranger dans un cercle fermé
eendracht maakt macht
l'union fait la force
voor eens en voor altijd
à tout jamais
iets in/(op) z'n eentje doen
faire qqc tout seul
doodeenvoudig
simple comme bonjour
naar eer en geweten
en âme et conscience
eerlijk is eerlijk
il faut reconnaître ce qui est
eerlijk duurt het langst
l'honnêté paye toujours
Goudeerlijk
franc comme l'or
wie/die het eerst komt, het eerst maalt
premier venu, premier moulu
eieren voor zijn geld kiezen
mettre de l'eau dans son vin
stronteigenwijs
terriblement présomptueux/prétentieux
aan het langste eind trekken
avoir le dessus
aan het kortste eind trekken
avoir le dessous
het bij het rechte/verkeerde eind hebben
avoir tort/raison
Eind goed, al goed
tout est bien qui finit bien
zich (helemaal) in zijn element voelen / in zijn element zijn
être comme un poisson dans l'eau
dat komt voor elkaar/mekaar
ca s'arrangera, on va arranger cela
hondsellendig
très mal
ere wie ere toekomt
à tout seigneur tout honneur
geen erg in iets hebben
ne pas remarquer qqc, ne pas se rendre compte de qqc
zich groen en geel ergeren
enrager
doodernstig
on ne peut plus sérieux, sérieux comme un pape
eromheen draaien
tourner autour du pot
erop los
sans aucune retenue
met alles erop en eraan
avec tout ce qu'il faut
het is erop of eronder!
c'est tout ou rien! c'est quitte ou double!
als het erop aankomt
au moment décisif
ervandoor gaan
partir et ne jamais revenir; s'enfuir
het is mij om het even
cela m'est égal