lipunang politikal prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa

Terms in this set (13)

;