9 terms

(on 06.02.14) 6 GRAMMAR verb + TO + verb (want TO go)

STUDY
PLAY
I WANT TO earn a lot of money.
CHCĘ ZARABIAĆ dużo pieniędzy.
We HOPE TO be famous one day.
MAMY NADZIEJĘ że będziemy sławni któregoś dnia.
She TRIED TO design a new dress.
PRÓBOWAŁA ZAPROJEKTOWAĆ nową sukienkę.
Do you PLAN TO go to university?
Czy PLANUJESZ IŚĆ na uniwersytet?
I NEED TO do sport more often.
POTRZEBUJĘ UPRAWIĄĆ sport trochę częściej.
Peter WOULD LIKE TO be an architect in the future.
Peter CHCIAŁBY ZOSTAĆ architektem w przyszłości.
Do you EXPECT TO travel in your job?
OCZEKUJESZ, ŻE BĘDZIESZ PODRÓŻOWAĆ w swojej pracy?
I'm LEARNING TO speak French.
UCZĘ SIĘ MÓWIĆ po francusku.
My sisters STARTED TO play the piano a year ago.
Moje siostry ZACZĘŁY GRAĆ na pianinie rok temu.