26 terms

Beaufort 5 - Contact 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un bureau
een werkkamer
un dîner
een avondmaal
un garage
de garage
un instant
een ogenblik
une maman
een mama
un papa
een papa
un séjour
een woonkamer
prêt
klaar
prête
klaar
sûr
zeker
sûre
zeker
être
zijn
dans
in
ici
hier
pourquoi
waarom
Tu es où
Waar ben je
Je suis ici
Ik ben hier
Je suis dans le séjour
Ik ben in de woonkamer
Il est où
Waar is hij
Il est dans le garage
Hij is in de garage
Tu es sûr
Ben je zeker
Elles sont où
Waar zijn ze
Elles sont dans le bureau
Ze zijn in de werkkamer
Vous êtes là
Zijn jullie daar
Oui nous sommes là
ja we zijn er
Le dîner est prêt
Het avondmaal is klaar
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.