35 terms

Beaufort 5 - contact 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un anniversaire
een verjaardag
un cadeau
een geschenk
un CD
een cd
une chance
een geluk
un jeu
een spel
la musique
de muziek
beaucoup
veel
bon
goed
content
tevreden
formidable
formidabel
joyeux
vrolijk
joyeuse
vrolijk
moderne
modern
aimer
houden van
avoir
hebben
regarder
kijken
pour
voor
qui
wie
quoi
wat
Bon anniversaire
Gelukkige verjaardag
Joyeux anniversaire
Gelukkige verjaardag
J'ai un cadeau pour toi
Ik heb een geschenk voor jou
Super
Geweldig
C'est quoi
Wat is het
Qu'est-ce que c'est
Wat is dat
C'est un CD
Het is een cd
C'est qui
Wie is het
Tu aimes la musique
Hou je van muziek
Bien sûr
Zeker, natuurlijk
Merci beaucoup
Heel erg bedankt
Regarde un peu
Kijk even
C'est formidable
Het is formidabel
Tu as de la chance
Je hebt geluk
Ça alors
Nee maar
Je suis très content
Ik ben erg blij

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.