60 terms

Beaufort 5 - Contact 7

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un cahier
een schrift
une chaise
een stoel
un copain
een vriend
une copine
een vriendin
le français
Frans
un livre
het boek
un mur
een muur
un ordinateur
een computer
un portable
een gsm
un poster
een poster
un professeur
een leraar
une professeur
een lerares
bon
goed
bonne
goed
gentil
vriendelijk
gentille
vriendelijk
heureux
gelukkig
heureuse
gelukkig
joli
mooi
jolie
nouveau
nieuw
nouvelle
nieuw
petit
klein
petite
klein
mon
mijn
ma
mijn
ton
jouw
ta
jouw
comprendre
begrijpen
contre
tegen
à côté de
naast
à droite de
rechts van
à gauche de
links van
depuis
sinds
derrière
achter
devant
voor
hier
gisteren
sous
onder
sur
op
surtout
vooral
Je suis heureux
Ik ben gelukkig
Je suis heureuse
Ik ben gelukkig
Nous sommes quinze
We zijn met z'n vijftienen
Il y a
Er is ..., er zit, er ligt, er staat, er zijn, er liggen, er zitten, er staan...
il y a
er zit
il y a
er staat
il y a
er zijn
il y a
er liggen
il y a
er zitten
À gauche il y a mon copain
Links zit mijn vriend
Il y a des chaises
Er staan stoelen
Il y a des livres sur la table
Er zijn (liggen) boeken op tafel
Qui est devant toi
Wie zit er voor jou
Qui est derrière toi
Wie zit er achter jou
Depuis hier
Sinds gisteren
N'est-ce pas
Nietwaar
Quelle chance
Wat een geluk
Il est bon en français
Hij is goed in Frans
Elle est bonne en français
Ze is goed in Frans
Je comprends
Ik begrijp het

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.