35 terms

Beaufort 6 - Contact 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une fin
een einde
un grand-père
een grootvader
une grand-mère
een grootmoeder
une mère
een moeder
les grands-parents
de grootouders
la nature
de natuur
un retour
een terugkeer
un retour
thuiskomst
une valise
een koffer
en face de
tegenover
un voyage
een reis
malheureux, malheureuse
ongelukkig
malheureuse
ongelukkig
triste
droevig
triste
bedroefd
nager
zwemmen
parler
spreken
rentrer
terugkeren
rentrer
thuiskomen
sembler
lijken
sembler
schijnen
se promener
wandelen
soigner
verzorgen
souhaiter
wensen
Il fait un temps super
Het weer is super
J' adore me promener
Ik wandel ontzettend graag
Dans huit jours
Binnen acht dagen
Qui soigne tes animaux
Wie verzorgt er je dieren
Ils habitent en face de chez moi
Zij wonen tegenover mij
Tu sembles triste
Jij lijkt bedroefd
Elle est malheureuse
Ze is ongelukkig
Il fait sa valise
Hij pakt zijn koffer
C'est fini
Het is afgelopen
Tout a une fin
Aan alles komt een eind
Un bon retour
Een goede thuiskomst

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.