260 terms

Irish vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Beag
Small
Mór
Big
Meicneoir
Mechanic
Banaltra
Nurse
Múinteoir
Teacher
Polaiteoir
Politician
Aisteoir
Actor
Dochtúir
Doctor
Bean an tí
Woman of the house
Statseirbhíseach
Civil servant
Dlí
Law
Dlíadóir
Lawyer
Treidhlia
Vet
Garda
Police
Cocaire
Cook
Forbraitheoir cluiche
Game developer
Innealtóir
Engineer
Fiaclóir
Dentist
Bainistear
Manager
Tá dúil agam
I am fond of
Ba bhreá liom
I would love
Taisteal
Travel
Tá sé ar intinn agam
I intend to
Fógra
Advert
Ag craoladh
Broadcast
Láithreoir
Presenter
Úr
New
Cuir scéala chugainn
Contact us
Cuir teachtaireacht chugam
Send a message to me
Ar bharr
On top
Ar fud an domhain
Around the world
Gach áit ar an domhan
Everywhere in the world
San earrach
In the spring
Sa tsamhradh
In the summer
San fómhair
In the autumn
Sa gheamhreadh
In the winter
Caithfidh
Must
Gheobhaidh
Will get
Taithí
Experience
Taithí oibre
Work experience
i lár na cathrach
City centre
Gnóthach
Busy
Tá suim agam
I am interested
Bhí suim agam
I was interested
Sílim go bhfuil suim agam
I think I am interested
Shíl mé go raibh suim agam
I thought I was interested
Dubh dóite
Fed up
Rudaí céanna
Same things
Fón
Phone
Úrlar
Floor
a scuabadh
To brush
Tugan sé ___ dom
He gives ___ to me
Deis
Opportunity
Ní thig liom fanacht
I can't wait
An tseachtain seo thart
This week is over
Smaoineamh
Think
Slí bheatha
Occupation / way of life
Fógra
Advert
Seirbhís
Service
Nua
New
Traenach
Train
Turas
Journey
Ticéad fillte
Return ticket
Ticéad singil
Single ticket
Ticéad
Ticket
Ach amháin
Only
Tuilleadh
More / additional
Caillte
Lost
D'imigh
Left
Ceannaigh
Buy
a cheannacht
To buy
Díol
Sell
Aimsigh
Find
a aimsiú
To find
Lách
Friendly
Torthaí
Fruit / results
Faoin chéad
Percent
An chuid is mó
Majority
Tuaisceart
North
Deasceart
South
Iarthar
East
Oirthear
West
Ó Thuaidh
Go north
Ó Theas
Go south
Ar dheis
Right
Ar chlé
Left
Lacáistí
Discount
Spéis
Interest
Dúil
Interest
Chóisir
Party
Ar aghaidh
Onwards
Roimh
Before
Buan
Permanent
Freagra
Reply / answer
Reic
Sale
Scaifte
Crowd
Grupa
Group
Thar lear
Abroad
Thar sáile
Abroad
Tá mé ag dúil go mór le
I am excited
Fadhb
Problem
tSín
China
Rómhall
Too late
Más mian leat
If you would like
Baile mór
Town
Cuairt a thabhairt ar an
Visit the
Álainn
Beautiful
Cathair
City
Bunús
Majority
Abair le
Talk to
Ar ais
Back
Uair amháin cheanna féin
Once already
Maireann
Lasts
Tabharfaidh
Will give
Roimhe
Before
Os comhair
Before
Téann
Comes
Trí cheathrú uair
Three quarters of an hour
Iontas
Surprise
Mí-ádh
Unlucky
Tá aithne agam ort
I know you
Ag fás
Growing
Tíortha eile
Other countries
Cuireadh
Invite
Cumhrán
Perfume
Buíoch
Thanks
Comhairle
Council / advice
Muintir na háite
People of the area
Bunadh na háite
People of the area
Ar imeall
On the edge
i lár
In the middle
Sa
In the
Tit i láige
Faint / fall into weakness
Lag
Weak
Instealladh
Injection
Tagann biseach ort
Get better
Cosán path
Path
Deifir
Hurry
Faic
Nothing
Cultúrlann
Heritage centre
Faighte
Got
Rachaidh
I will go
Daoine fásta
Adults / growing people
Ar siúl
Happening
Ar shiúl
Away
Ag siúil
Walking
Fianaise
Evidence
Taighdeoirí
Researchers
Sraith teilifíse
TV series
Oileán
Island
Fadtéarma
Long term
Lucht déanta
Makers
Iarracht
Effort
Dóchasach
Hopeful
Mol
Praise / advise
Aird
Attention
Craol
Broadcast
Léirigh
Show
Spreagadh
Influence
Gafa
Caught / addicted
Ionsaí
Attack
Urlabhraí
Speaker
Uaireadóir
Watch
Óir
Gold
Airgead
Money / silver
Réasúnta
Reasonable
An bhfuil tú cinnte?
Are you sure
Cinnte
Sure
Ceolcheoirm
Concert
Ag éirí
Getting
Ullmhaigh
Prepare
Taithin ___ le
I enjoy ___
Atmaisféar
Atmosphere
Galánta
Lovely
Spéir
Sky
Iarr ar
Ask
Is dócha
It is hoped
Callánach
Noisy
Callán
Noise
Áiseanna
Facilities
Ar fáil
Abailable
Costasach
Expensice
Daor
Dear
Deochanna
Drinks
Uafasach
Awful
Go dona
Awful
Gabh mo leithscéal
Excuse me
Ionad athchúrsála
Recycling centre
Ceantar
Area
Thuas
Up
Ansin
The
Droichead
Bridge
Suirbhé
Survey
Laethanta saoire
Holidays
Saoire
Holiday
Cúpla ceist
Couple of questions
Ceisteanna
Questions
Go minic
Often
Dreapadóireachta
Tour
Sliabh
Mountain
Sléibhte
Mountains
Míbhuntáiste
Disadvantage
Buntáiste
Advantage
Uaireanta
Sometimes
Mall
Late
Moill
Delay
Bhí moill ar an rang
The class was delayed
Eitleán
Aeroplane
Nollaig
Christmas
An chásc
Easter
Lá Fhéile Pádraig
St Patrick's day
An gheimhreadh
Winter
An samhradh
Summer
An t-Earrach
Spring
An Fómhair
Autumn
Oíche shamhna
Halloween
Deireadh
End
Tús
Start
Thuas
Up
Suas
Up movement
Ag teacht aníos
Coming back up
Sios
Down movement
Ag teacht anuas
Coming back down
Isteach
In
Amach
Out
Taobh amuigh
Outside
Taobh istigh
Inside
In aice le
Beside
Taobh le
Next to
Bomaite
Minute
Noimeid
Minute
Sós
Break
Cuisneoir
Fridge
Ceann amháin
One thing
Cuir isteach ar
Annoy
Deas
Nice
Ag iarraidh
Wanting
Tóraíocht taisce
Treasure hunt
Eagraigh
Organise
a eagrú
To organise
B'fhéidir
Maybe
A lán
A lot
Imeacht
Activities
Imeachtaí
Activities
Bailigh
Collect
a bhailiú
To collect
Gasúr
Boy
Beag
Small
Obráid
Surgery
Speisialta
Special
Ar bith
Any
Gabh faoin scian
Operation / go under the knife
Feirmeoir
Farmer
Ainmhí
Animal
De ghnáth
Usually
Ceart
Right
Rud
Thing
Thing
Rudaí
Things
Níthe
Things