33 terms

BIOLOGI C - Den prokaryote celle

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Prokaryot celle
Celle uden cellekerne (fx bakterie)
Arkæer
Ekstremofile encellede organismer.
Eubakterier
Bakterier
Gram negativ celle
Celle, hvor der yderst sidder en cellemembran, en tynd cellevæg og så endnu en cellemembran.
Gram positiv celle
Celle, hvor der yderst sidder en tyk cellevæg og så en cellemembran indenunder. Lettest at behandle med antibiotika.
Muerin/peptidoglycan
Protein - det, som bakteriers cellevæg består af, og som bruges til diverse processer i kroppen.
Cellevæg
Yderside af celler, som giver en hård, stiv yderside. Ses hos planteceller og bakterier.
Cellemembran
Cellens yderside, der afgrænser cellens indre fra omgivelserne. Den er ikke stiv ligesom en cellevæg.
Cytoplasma
Flydende substans i cellen, der primært består af vand, hvori forskellige organiske stoffer er opløst. I prokaryote celler findes cellens arvemateriale også her.
Bakteriosom
DNA hos prokaryote celler, der befinder sig i cytoplasmaet. Kan sammenlignes med eukaryote cellers kromosomer, som bærer organismens gener.
Plasmid
Ringformede DNA-stykke i prokaryote celler. Indeholder gener for specielle egenskaber. Det kan fx være gener, der gør bakterien resistent eller modstandsdygtig over for behandling af antibiotika. Disse kan oftest overføres fra en bakterie til en anden.
Flagel
En hale, der kan bruges til bevægelse hos fx prokaryote celler.
Pili
Små hår, der kan hjælpe med bevægelsen hen ad overflader.
Tarmflora
Den sammensætning af bakterier, der er i vores tarme. Udgør op mod 1 kg af vores kropsvægt, og der er 10 gange flere bakterier, end vi har celler i kroppen.
E. Coli
Bakterie, der producerer K2-vitamin til sin vært. Findes dette i drikkevand, er det højst sandsynligt forurenet med tarmbakterier. Bakterien findes i vores tarme.
Clostridium butilinum
Meget giftig bakterie. 1 g er nok til at slå 10 millioner mennesker ihjel.
Borrelia burgdorferi
Bakterie, der overføres til mennesker via skovflåter, og som kan give lymes.
Salmonella-bakterier
Bakterier, der kan medføre salmonella-forgiftning.
Penicillin
Antibiotikum, som hæmmer cellevægsdannelsen hos mange typer bakterier, så de derfor ikke kan formere sig. På den måde kan en bakterieinfektion i løbet af få dage slås helt ned, og det er en af de allermest livreddende medikamenter i verden nogensinde.
Smalspektret antibiotika
Antibiotika, der kun rammer ganske få bakterietyper.
Bredspektret antibiotika
Antibiotika, der rammer mange forskellige bakterietyper. Dette kan dog øge risiko for udvikling af resistens.
Resistens
At en bakterie ikke slås ihjel af det pågældende antibiotikum, så man bliver nødt til at finde en anden type for at bekæmpe den.
Multiresistens
Når bakterier kan tåle mange former for antibiotika --> superbakterier.
Vækstfremmer
Metode at anvende antibiotika, der får dyr til at vokse hurtigere, end hvis de ikke blev behandlet.
Probiotika
Tilførsel af gavnlige bakterier, der skal udkonkurrere de sygdomsfremkaldende bakterier. Tanken er, at man derved forbliver rask, fordi de sygdomsfremkaldende aldrig kommer i stort antal.
Præbiotika
Visse stoffer i fødevarer (oftest komplekse kulhydrater), som fungerer som føde for de gavnlige bakterier. De vil derfor formere sig i stort tal og dermed udkonkurrere de sygdomsfremkaldende bakterier.
Bakterievækst
Når bakterier deler sig og på den måde mangedobler deres antal på kort tid.

Kan beskrives med følgende forskrift:
f(x)=1000 · 1,25^x
Lagfase
Fase, hvor bakterier gør sig klar til deling.
Eksponentiel fase
Fase, hvor antallet af bakterier fordobles ved hver deling. 1 bakterie kan blive til mere end 1 million på under 7 timer. Kræver gunstige forhold med henblik på temperatur, pH-værdi og føde.
Stationær fase
Fase, hvor bakterieantallet er nogenlunde konstant. Nogle dør, samtidigt med at nogle nye kommer til.
Spektrofotometer
Redskab til at måle antallet af bakterier. Man ser på, hvor meget lys med en bestemt bølgelængde der spredes, når det sendes igennem en bakterieopløsning.
Dødsfasen
Hvor antallet af bakterier igen aftager. Det skyldes som regel, at føden slipper op, eller at bakterierne dør af deres egne ophobede affaldsstoffer.
Bifido og lactobacillus
"Gode" bakterier, der findes i tarmen.