43 terms

Moderna tiden-Kunskapskällan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Absolutismen
Kallas en epok under 1600-talet eftersom kungarna i Europa strävade efter att göra sig enväldiga - dvs. ha all makt själva.
Ludvig XIV
1600-tals kung i Frankrike - han styrde landet enväldigt och lyfts fram som exempel under absolutismens epok
Privilegier
Fram till 1700-talet hade vi i Europa en tanke på att folk var olika värda - därför hade man olika rättigheter. De som tillhörde de övre stånden adeln och prästerna hade dessa rättigheter.
Upplysningen
1700-tals rörelse mot envälde och för vetenskap, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter och att alla vara lika värda.
Voltaire
Upplysningsfilosof som stred yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Han bekämpade fanatism och vidskepelse och synen på att Gud griper in i människan värld. Tyckte att upplysta kungar skulle styra.
Rousseau
Upplysningsfilosof som stod för direkt demokrati och allmänviljan som inte alltid är lika med det majoriteten vill då folk vet inte alltid vad de egentligen vill.
Amerikanska frihetskriget
Krig 1775-1783 mellan 13 kolonier i dagens USA och Storbritannien. Orsak: Kolonierna krävde mer inflytande (No taxation-without representation) och att Storbritannien kraftigt höjde kolonisternas skatter och tullavgifter.
Boston Tea Party
Startskottet för amerikanska frihetskriget - 1773. Kolonisterna kastade i protest mot britternas höga skatter och tullar på te ut skeppslaster av varan.
George Washington
USA:s förste president. Han var först befälhavare under frihetskriget mot britterna.
Franska revolutionen
Omvälvning i Frankrike mellan 1789-1799. Orsaker: Upplysningens idéer, ett orättvist samhälle och ett samhälle i kris med hög inflation och halvsvält.
Marie-Antoinette
Fransk drottning känd för sitt lyxliv på slottet Versailles medan folket levde under svåra förhållanden. Tvingades flytta till l Paris under Franska revolutionen. Hon avrättades under skräckväldet 1793.
Mänskliga rättigheter
Under 1700-talet växte tanken fram på att alla människor är lika värda, äger sina egna liv, ska vara lika inför lagen samt har rätt att yttra sig utan att det leder till konsekvenser.
Olympe de Gouges
Kvinna som stred för kvinnans rättigheter under Franska revolutionen Hon blev giljotinerad under skräckväldet.
Nationalförsamlingen
Ersatte generalständerna i Frankrike 1789. Här utropas de mänskliga rättigheterna
Skräckväldet
Period där den franska revolutionen radikaliserades och många som misstänktes vara mot revolutionen avrättades i giljotinen eller dränktes.
Robespierre
Ledde Frankrike under det s.k Skräckväldet under Franska revolutionen. Ledare i välfärdsutskottet.
Måttenheter
Kilo, Meter, Area föds under Franska revolutionen.
Ideologier
Liberalism, Socialism och Nationalism är politiska teorier som föds under Franska revolutionen.
Napoleon
Ledde Frankrike mellan 1799 till 1815. Spred via sina arméer revolutionens idéer till övriga Europa. Förlorade mot en stor europeisk allians 1815 vid Waterloo
Wienkongressen
Möte 1814- 1815 efter Napoleonkrigen där Europas länder försökte se till att ingen stat skulle bli för mäktigt och dominant i Europa och att det återigen skulle bli monarkier i Europa.
Den industriella revolutionen
Processen mot rikedom, klassamhälle och ny teknik som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet, och som påbörjade industrialiseringen av världen, först handlade det mycket om textilier.
Storbritannien
Industriella revolutionens födelseland. Här fanns de faktorer som krävdes för sätta igång en industrialisering som kapital, arbetskraft, kunnande och energi i form av stenkol.
Klassamhälle
Individen i samhället delas in i olika delar beroende på hur mycket pengar man har. I toppen de rika och i botten de fattiga.
Arbetarrörelsen
För att förbättra "proletärernas" situation arbetade man i denna rörelse för förbättra arbetsplatserna och deras politiska rättigheter. I Sverige delas de in i LO och det socialdemokratiska partiet.
James Watt
Uppfinnare och innovatör av ångmaskinen tillsammans med Thomas Newcomben
John Ericsson
Uppfann propellern och en av de tidigaste loken(The Novelty). Brodern Nils byggde ut det svenska järnvägssnätet.
Thomas Alva Edison
Uppfinnare vars uppfinningar kom i strid ström under den andra industriella revolutionen ex. glödlampan.
Förläggarsystem
Gick ut på att en entreprenör delade ut råbomull och tråd till bondfruar som spann bomullen till tråd och vävde tråden till tyg, allt till stor vinst till entreprenören och drygade ut hushållskassan för bondehushållen.
Den andra industriella revolutionen
Tiden 1871-1914, som bland annat präglades av utbredningen av elektroteknik och användningen av elektricitet, förbränningsmotorer och massproduktion och användning av stål
Nikola Tesla
Uppfinnare bakom växelströmmen - uppfann bland annat Radion.
Nationalismen
Under 1800-talet växte en rörelse som krävde att varje nation sammanknuten av språk, sedvänjor, historia och kultur skulle ha ett land.
Urbanisering
Process som går ut på att folk flyttar från land till stad. En effekt av den industriella revolutionen. Idag bor 85% av svenskarna i städer.
Emigration
Utvandring - den var stor över en miljon svenskar utvandrade till Amerika på 1800- och tidigt 1900-tal. Svenskarna bosatte sig främst i staten Minnesota och staden Chicago.
Pushfaktorer
Missväxt, krig och svält är exempel på sådana när folk emigrerar
Pullfaktorer
Bättre ekonomi, frihet och en stycke land att bruka är exempel på sådana när folk emigrerar
Imperialismen
Från och med 1870-talet blev det en maktkamp mellan Europas länder om marknader och länder runt om i Världen. Ledde bland annat till att Afrika delades upp 1885. Också Asien drabbades av européernas girighet. Mentaliteten hos européerna präglades av stor rasism mot de grupper de lade under sig.
The Scramble for Africa
Kapplöpningen mellan stormakterna i Europa om att lägga under sig Afrika och dess naturtillgångar.
Socialdarwinism
Gick ut på att den människoras eller land som är bäst lämpad har rätt att bredda ut sig på svagare gruppers bekostnad
La belle epoque
Perioden mellan 1890-1914 som präglades av stor framtidstro
Leopold den II
Denne belgiske kung hade Kongo som egen privatkoloni och i jakt efter bland annat rågummi dödas och stympades 10 miljoner kongoleser
Emmeline Pankhurst
Ledaren för de så kallade suffragetterna i Storbritannien som slogs för kvinnlig rösträtt
Suffragetter
Brittiska kvinnor som kämpade för kvinnlig rösträtt
Emily Davison
Militant suffragett som med hårda metoder stred för kvinnlig rösträtt, exempelvis hungerstrejk. Blev martyr för kampen när hon dödades inför kung George V under en hästkapplöpning.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.