26 terms

BIOLOGI C - Den eukaryote celle

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Eukaryot
Væsen, der er opbygget af eukaryote celler: svampe, planter og dyr - herunder også mennesket.
Eukaryot celle
En celle med en cellekerne og en membran rundt om sig samt rundt om cellekernen.
Cellekerne
Indeholder arveenskaberne og DNA-materialet for cellen (kromosomer).
Kernehylster
Dobbeltmembranen, der giver god beskyttelse til cellekernens arveanlæg i form af kromosomer. I kernehylsteret er der små porer, som har en vigtig funktion for generne, når der skal dannes proteiner uden for cellekernen.
Plantecelle
Eukaryot celle med stiv og firkantet cellevæg yderst, der indeholder grønkorn/kloroplaster. Cellevæggen fungerer som plantens skelet.
Dyrecelle
Eukaryot celle med blød cellemembran yderst. Dyr består (sjovt nok) af denne celle.
Vakuole
Saftrum, der indeholder vand, og som er med til at regulere cellens tryk og dermed holder cellevæggen oprejst og udspændt.
Grønkorn/kloroplaster
Små grønne korn inden i planteceller - der, hvor fotosyntesen i planten finder sted.
Fotosyntese
Proces, hvor planter danner kulhydrat (glukose) ud fra kuldioxid, vand og lysenergi fra Solen. Glukosen kan planten bruge til opbygning af nye celler, så den vokser, eller så den kan skaffe sig energi til de forskellige livsprocesser.

Reaktionsskema:
5H2O + 5CO2 + energi --> C6H12O6 + 6O2
Organeller
Cellens "organer". Fx mitokondrier og grønkorn. De er alle omsluttet af en membran.
Mitokondrie
Cellens "kraftværk" - organellet, hvor respirationen for cellen foregår. Her nedbrydes glukose til energi form af ATP (adenosintrifosfat). I dyreceller kan også fedt, protein og alkohol nedbrydes til ATP i mitokondrierne.
Endoplasmatisk retikulum
En samling af flade sække, der fungerer som et slags transportsystem inden i cellen.
Ru ER
Det endoplasmatiske retikulum, hvorpå der sidder ribosomer. En af det ru endoplasmatiske retikulums opgaver er at producere mere membran.
Glat ER
Endoplasmatisk retikulum uden ribosomer. Vigtig i syntesen af lipider og nedbrydningen af alkohol i leveren.
Ribosom
Der, hvor der produceres proteiner, som fx kan bruges som kanaler eller receptorer i cellemembranen eller evt. Eksporteres ud af cellen til brug andetsteds i organismen, såsom til at blive enzymer eller antistoffer.
Golgi-apparat
Der, hvor den endelige færdiggørelse af de proteiner, der skal ud af cellen finder sted.
Fosfolipid
Det, som cellemembranen er opbygget af, og som består af hydrofobe haler og et hydrofilt hoved. Da der er vand uden for cellen, vil hovederne vende sig ud mod vandet. På indersiden vil hovederne vende sig ind mod cytoplasmaet, som jo også hovedsageligt består af vand.
Receptor
Protein, som stoffer uden for cellen kan binde sig til. Det gælder fx for homoner, der ved binding til receptorer i cellembranen får cellen til at udføre en eller anden funktion. Det kunne også være et nervesignal, der skal videreføres fra en nervecelle til en anden.
Diffusion
Fænomenet, hvor molekyler forsøger at udligne koncentrationsniveauet ved at bevæge sig fra områder med høj koncentration til områder med lav koncentration. Fx når ilten fra blodet diffunderer ind i cellen gennem cellemembranen, da iltkoncentrationen er lav efter cellens respiration. Omvendt diffunderer CO2 ud. Processen koster ikke energi.
Osmose
Særtilfælde af diffusion, hvor vand bevæger sig ud af cellens semipermeable membran for at udligne vandkoncentrationen.
Faciliteret diffusion
Diffusion, hvor større molekyler (fx glukose) passerer gennem en proteinkanal i cellemembranen for at komme ind og ud af cellen. Denne proces koster ikke energi.
Aktiv transport
Når der transporteres molekyler fra et område med lav koncentration til høj koncentration (omvendt af diffusion). Dette sker ved forbrug af ATP, hvor nogle stoffer pumpes ud af cellen, mens andre pumpes ind.
Natrium-kalium-pumpe
Pumpe, nervecellerne bruger til at udskille Na+-ioner og optage K+-ioner for at sende nervesignaler. 20% af energien, et hvilende menneske bruger, går til denne aktive transport.
Exocytose
Når celler udskiller stoffer ved at vesiklerne fusionerer med cellemembranen og udtømmer deres indhold udenfor cellen.
Endocytose
Omvendt exocytose, hvor cellen optager stoffer vha. cellemembranen.
Kromosom
Lille, langstrakt struktur, som bærer arvelige egenskaber (gener), og som muliggør genernes nedarvning. Generne består af nukleinsyren DNA. De findes i cellekernen hos planter og dyr i et antal, som er karakteristisk for den enkelte art.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.