Tal och räkning

STUDY
PLAY
naturliga tal
från 0 och alla positiva heltal
utvecklad form
när man skriver ut varje talsort
bråkform
t,ex 1/4
blandad form
När man blandar heltal med bråk 3 1/4
täljare
ovanför bråkstrecket
nämnare
under bråkstrecket
jämna tal
0,2,4,6,8
rationella tal
tal i bråkform
decimalform
tal med decimaltecken 1,45
avrundning
ungefär hur mycket det är
udda tal
1,3,5,7,9
platsvärde
det värde varje siffra har i ett tal
närmevärde
det tal man avrundat till
det hela
allt
andelen
hur stor del man ska dela det hela i
delen
det man dividerat
term
talet i addition/subtraktion
summa
svaret i addition
faktor
talet i multiplikation
produkt
svaret i multiplikation
differens
svaret i subtraktion
kvot
svaret i division
avrunda uppåt
5 eller större
avrunda nedåt
4 eller mindre
OTHER SETS BY THIS CREATOR