11 terms

Programování

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Části kódu, které se mohou násobně opakovat. Například když chceme desetkrát vypsat slovo "Dobře" na obrazovku.
Co jsou to cykly?
Umožňují vykonat část programu, jen pokud je splněná podmínka (něco se děje, něco platí,...)
K čemu jsou dobré podmínky?
While-Do má podmínku na začátku a Repeat - Until na konci.
Čím se liší While-Do od Repeat - Until?
Datová struktura, do které lze uložit nějakou informaci (číslo, text, logickou hodnotu)
Co je to proměnná?
Programová struktura bez výstupu.
Co je to procedura?
Programová struktura vracející výstup.
Co je to funkce?
Programování založené na posloupnosti příkazů v lineární podobě.
Co je imperativní programování?
Programování založené na objektech, které vykonávají určitou funkci a vzájemně spolu interagují.
Co je objektově orientované programování?
Lips, Godel, Prolog,...
Jaké znáte jazyky pro logické programování?
Java, C++, C#,....
Jaké znáte jazyky pro objektově orientované programování?
Framework je předpřipravená sada knihoven a nástrojů pro rychlejší a snazší vývoj.
Co je framework?