18 terms

Vad är historia?

STUDY
PLAY
Historia
Det ämne som studerar skriftliga källor.
Arkeologi
Det ämne som studerar lämningar.
Källa
Detta studerar historiker.
Kronologi
Tidsordning
Förhistoria
Tiden innan skriftliga källor.
Historisk tid
Tiden efter skrivkonsten uppstått.
Epok
En längre sammanhängande period.
Orsak
Varför något sker.
Konsekvens
Följden av en händelse.
Privata minnen
Saker som personliga foton.
Kollektiva minnen
Gemensamma minnen som många människor har tillsammans
Perspektiv
Att utgå från en eller annan åsikt, person, grupp eller liknande.
Kultur
Ett historiskt begrepp som beskriver ett samhälle eller område med gemensamma traditioner, lagar osv.
Civilisation
Ett välordnat samhälle.
Högkultur
Ett mer avancerat samhälle i historisk tid, med t.ex. skriftspråk.
Antiken
Ett begrepp som beskriver den grekiska och romerska historien omkring 500 fvt.
Medeltiden
Tiden mellan antiken och den nya tiden.
Forntiden
Den första perioden av historisk tid.
OTHER SETS BY THIS CREATOR