29 terms

El futuro

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

voy a
jag ska
vas a
du ska
va a
hen ska
vamos a
vi ska
vais a
ni ska
van a
de ska
voy a comer
jag ska äta
vas a bailar
du ska dansa
va a salir
hen ska gå ut
vamos a ver
vi ska titta på/se
vais a leer
ni ska läsa
van a escribir
de ska skriva
voy a leer un libro
jag ska läsa en bok
vas a escuchar música
du ska lyssna på musik
va a comprar un juego
hen ska köpa ett spel
vamos a terminar la tarea
vi ska göra klart uppgiften
van a ir al restaurante
de ska gå till restaurangen
temprano
tidigt
tarde
sent
a tiempo
i tid
el próximo miércoles
nästa onsdag
pasado mañana
i övermorgon
mañana
imorgon
este fin de semana
i helgen
¿Qué vas a hacer hoy?
Vad ska du göra idag?
el año próximo
nästa år
hoy
idag
mañana por la mañana
imorgon på morgonen
el mes que viene
nästa månad

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.