49 terms

Beaufort 6 - contact 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un arbre
een boom
un banc
een bank
un banc
een schoolbank
un coin
een hoek
une directrice
een directrice
un élève
een leerling
une élève
een leerlinge
le français
het Frans
un kilomètre
een kilometer
un matin
een ochtend
le néerlandais
het Nederlands
un prénom
een voornaam
un tableau
een schoolbord
belge
Belgisch
chaque
elke
chaque
ieder
apprendre
aanleren
apprendre
leren
conduire
begeleiden
conduire
brengen
Il me conduit
Hij begeleidt mij
Il me conduit
hij brengt mij
dire
zeggen
travailler
werken
voir
zien
tu vois?
zie je?
entre
tussen
maintenant
nu
même
zelfde
On va lui dire bonjour
We gaan hem goedendag zeggen
Tu es d' où
Waar kom je vandaan
Je suis belge
Ik ben Belgisch
Tu es dans quelle classe
In welke klas zit je
Je suis en troisième
Ik zit in het derde leerjaar
Je suis en quatrième
Ik zit in het vierde leerjaar
Je suis en cinquième
Ik zit in het vijfde leerjaar
Elle me conduit à l'école
Ze brengt me naar school
Il veut apprendre le français
Hij wil Frans leren
Il y a vingt-cinq élèves
Er zijn vijfentwintig leerlingen
dix
tien
vingt
twintig
trente
dertig
quarante
veertig
cinquante
vijftig
soixante
zestig
septante
zeventig
quatre - vingts
tachtig
nonante
negentig
cent
honderd

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.