37 terms

Beaufort 6 - contact 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

l' argent
het geld
l' argent de poche
het zakgeld
un bébé
een baby
une dame
een dame
un exemple
een voorbeeld
une idée
een idee
la vaisselle
de afwas
un week-end
een weekend
vieux
oud
vieille
oud
quelque chose
iets
quelqu'un
iemand
acheter
kopen
appeler
opbellen
gagner
verdienen
garder
passen op
laver
wassen
marcher
werken
payer
betalen
répondre
antwoorden
tomber
vallen
trouver
vinden
assez
genoeg
parce que
omdat
souvent
vaak
souvent
dikwijls
Je t' appelle
Ik bel je op
Tu ne réponds jamais
Je antwoordt nooit
Il est tombé par terre
Hij is op de grond gevallen
Il ne marche plus
Hij werkt niet meer
Elle achète un nouveau portable
Ze koopt een nieuwe gsm
Je n' ai pas assez d' argent
Ik heb niet genoeg geld
Tu veux gagner de l' argent
Wil je geld verdienen
Par exemple
Bijvoorbeeld
Je fais la vaisselle
Ik doe de afwas
Il lave ma voiture
Hij wast mijn wagen
Je garde le bébé de la voisine
Ik pas op de baby van de buurvrouw

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.