40 terms

Beaufort 6 - contact 7

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une année
een jaar
une boule
een bol
une boule de Noël
een kerstbal
une bûche de Noël
een kerststronk
un chèque-cadeau
een geschenkbon
une fête
een feest
une fête de fin d'année
een eindejaarsfeest
une guirlande
een slinger
le jour de l'An
nieuwjaarsdag
Noël
Kerstmis
un paquet
een pakje
un repas
een maaltijd
le réveillon de Noël
kerstavond
le réveillon du jour de l'An
oudejaarsavond
la Saint-Nicolas
sinterklaasfeest
un sapin de Noël
een kerstboom
une surprise
een verrassing
agréable
gezellig
quelques
enkele
quelques
enige
décorer
versieren
mettre
zetten
je mets
ik zet
je mets
ik plaats
il met
hij zet
elle met
zij zet
ils mettent
zij zetten
ils mettent
zij plaatsen
elles mettent
zij zetten
ouvrir
openen
en cela
daarin
Ce sont les plus beaux jours
Het zijn de mooiste dagen
Rien de plus agréable
Niets is gezelliger
Nous décorons le sapin de Noël
We versieren de kerstboom
Ma mère met les boules
Mijn moeder hangt de ballen
Elle ouvre les paquets
Ze opent de pakjes
Les surprises viennent après
De verrassingen komen daarna
Ce n'est pas toujours facile
Het is niet altijd gemakkelijk
Joyeux Noël
Vrolijk kerstfeest
Bonne année
Gelukkig nieuwjaar

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.