22 terms

3 VMBO GT new interface unit 1 lesson 2

STUDY
PLAY
bead
kraal
British
Brits
calculation
berekening
calculator
rekenmachine
command
opdracht
complex
ingewikkeld
computer science
computertechnologie
electric
elektrisch
event
gebeurtenis
fill somebody in ( to)
iemand inlichten over
following
volgende
horizontal
horizontaal
include (to)
opnemen
incomplete
onvolledig, niet af
key
toets ( van instrument of computer)
mathematical
wiskundig
research ( to)
informatie zoeken over
shorten (to)
korter maken
string
touw
system
systeem
timeline
tijdlijn
topic
onderwerp
YOU MIGHT ALSO LIKE...