Aralin 8: Pagsulat sa Larangan ng Siyensiya at Teknolohiya: Pagbuo ng Pananaliksik o Kritikal na Editoryal

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Jacob Bronowski
Ang siyensiya, tulad ng sining ay hindi kopya sa kalikasan, kunsi isang muling paglikha nito.
Bartrand Russel
Kung hindi madidiskubre g siyensiya, hindi malalaman ng tao.
Carl Sagan
Isinaayos natin ang isang sibilisasyon kung saan ang pinakamahaagang elemento ay umaasa nang husto sa siyensiya at teknolohiya.
Albert Einstein
Kagulat-gulat ngunit napapalinaw na nilampasan ng ating teknolohiya ang ating pagiging tao
Latin : scientia
Karunungan
Natural Science (Likas na Siyensiya)
Larangang nagtutuon sa pag-aaral ng mga penomenang likas sa mundo.
sistematikong identipikasyon, obserbasyon, deskripsiyon, klasipikasyon, eksperimentasyon, imbestigasyon at teoretikal na paliwanga
Paliwanag sa mga Penomeno
Likas na penomenon o kalikasan
Saan tumutuon ang likas na siyensiya?
Resulta ng interbasyon at interasyon ng mga tao sa lipunan.
Bakit umiiral ang penomenong panlipunan?
Tao ang nakikinabang, gumaganap at nabubuhay sa mga eleento ng kalikasan at tao rin ang bumubuo sa lipunan.
Ang ang ginagawa ng tao?
Teknolohiya
Kaakibat ng siyensiya
Teknolohiya
Prakikal na aplikasyon ng mga impormasyon at teoryang pansiyensiya.
Griyego : teknologia
sistematikong paggamit ng sining, binubuong bagay o teknik
Griyego : techne
sining, kakayahan, craft o paraan kung paano ginagawa ang bagay
Griyego : logos
salita, pahayag o binibigkas na pahayag
Emosyon
Nililikha ng sining
Isang paglikha upang makabuo ng isang ideya o interpretasyon
Layunin ng sining
teknolohiya at siyensiya
Pag-alam o pag-intindi ang tinutumbok
Tao
Mahalaga sa mga larangan na ito.
Elbert Hubbard
Magagawa ng isang makina ang gawain ng 50 ordinaryong tao. Walang makin anag makagagawa ng gawain ng isang ekstraordinaryong tao.
Biyolohiya
Nakatuon sa mga bagay na may buhay.
Kemistri
Nakatuon sa komposisyon ng substance, properties at mga rekasyion at interaksiyon sa enerhiya at sa sarili ng mga tao
Pisika
Nakatuon sa mga property at interaksiyon ng panahon, espasyo, enerhiya at matter
phuske
kaalaman sa kalikasan
Earth Science
Heolohiya
Heolohiya
Sistema sa planetang daigdig kalawakan
Astronomiya
Pag-aaral ng mga bagay na selestiyal
Information Technology (IT)
Pag-aaral at gamit ng teknolohiya kaunay ng pagbibigay at paglilipat ng impormasyon, datos at pagpoproseso,
Inhinyeriya
Nakatuon sa aplikasyon at prinsipyo ng siyentipiko at matematiko
Arkitektura
Itinuturing n akabilang sa teknolohiya