20 terms

VG1 - Unit 1 - Lesson 2

STUDY
PLAY
acting
acteren / toneelspelen
activity
activiteit
to be into
geïnteresseerd zijn in
blond
blond
both
beide
curly
krullend
drama club
toneelclub
to encourage
stimuleren / aanmoedigen
to enjoy
genieten van
especially
vooral
excellent
uitstekend
exciting
spannend
form
klas
interested
geïnteresseerd
to join
aansluiten bij / deelnemen
to organise
organiseren
to put on
opvoeren
quite
nogal
school hall
aula
yourself
jezelf