6 terms

VG1 - Unit 1 - Phrases 1

STUDY
PLAY
Hi, I am Alex and I'm 14 years old.
Hoi, ik ben Alex en ik ben 14 (jaar oud).
Hi, my name is Savannah.
Hoi, ik heet Savannah.
Here's Alex's sister, Jade.
Dit hier is Jade, de zus van Alex.
My name is Timothy but everyone calls me Tim.
Ik heet Timothy maar iedereen noemt me Tim.
Hi, I'm Harry. Pleased to meet you!
Hoi, ik ben Harry. Leuk om kennis te maken.
Hi Lee! Nice to meet you!
Hoi Lee! Leuk je te ontmoeten.