17 terms

VG1 - Unit 1 - Phrases 1, 2 and 3 (SO1)

STUDY
PLAY
I've got two sisters.
Ik heb twee zussen.
I haven't got any brothers.
Ik heb helemaal geen broers.
I'm an only child.
Ik ben enig kind.
My sister's name is Sigrid. She is 22 years old.
Mijn zus heet Sigrid. Ze is 22 (jaar oud).
I've got a younger brother called Alex.
Ik heb een jongere broer die Alex heet.
I've got a little sister too.
Ik heb ook een klein zusje.
Her name is Rosie, and she is 11 years old.
Ze heet Rosie en ze is 11 (jaar oud).
Hi, I am Alex and I'm 14 years old.
Hoi, ik ben Alex en ik ben 14 (jaar oud).
Hi, my name is Savannah.
Hoi, ik heet Savannah.
Here's Alex's sister, Jade.
Dit hier is Jade, de zus van Alex.
My name is Timothy but everyone calls me Tim.
Ik heet Timothy maar iedereen noemt me Tim.
Hi, I'm Harry. Pleased to meet you!
Hoi, ik ben Harry. Leuk om kennis te maken.
Hi Lee! Nice to meet you!
Hoi Lee! Leuk je te ontmoeten.
Hi! How are you?
Hoi! Hoe gaat het met je?
Hello Harry! How are you doing?
Hallo Harry! Hoe gaat het?
How are you feeling?
Hoe voel je je?
What's the matter?
Wat is er?