24 terms

Beaufort 6 - contact 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

l' aide
de hulp
un crayon
een potlood
une faute
een fout
une feuille
een blad papier
une gomme
een gom
une leçon
een les
un mot
een woord
une page
een bladzijde
une phrase
een zin
un stylo
een balpen
un texte
een tekst
copier
kopiëren
corriger
verbeteren
donner
geven
toujours
altijd
Je ne comprends pas
Ik begrijp het niet
Montre un peu
Toon het even
C'est une faute
Het is een fout
Il faut faire attention
Je moet opletten
Il est minuit
Het is middernacht
Donne - moi ton stylo
Geef mij je pen
Tu veux bien corriger le mot
Wil je het woord verbeteren
Merci de ton aide
Bedankt voor je hulp
Il a raison
Hij heeft gelijk

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.