23 terms

Unit 1 Phrases 1-5 2HV

STUDY
PLAY
Let's split up now and meet back here later.
Laten we nu uit elkaar gaan en later hier weer afspreken.
What time shall we meet up?
Hoe laat zullen we afspreken?
OK, let's meet here at 5 o'clock.
Goed, laten we hier afspreken om vijf uur.
What time would suit jou?
Hoe laat zou jou uitkomen?
Mum and I are going to collect you from the airport.
Mam en ik halen je op van het vliegveld.
We'll drive you back to our house in the suburbs.
We rijden je terug naar ons huis in een van de buitenwijken.
You are going to love San Francisco!
Je gaat San Francisco fantastisch vinden!
It will land at San francisco Airport at 6am.
Het landt om zes uur 's ochtends op San Francisco Airport.
Sounds like the weather is going to be warm.
Klinkt alsof het warm weer wordt.
I won't bring my winter coat with me!
Ik neem mijn winterjas niet mee!
I'm not sure which airline you are flying with.
Ik weet niet zeker met welke luchtvaartmaatschappij je vliegt.
I guess that you will land early in the morning.
Ik denk dat je vroeg in de ochtend zult landen.
I'll have to think about it.
Ik moet er even over nadenken.
I must make up my mind!
Ik moet een beslissing nemen!
We need to arrange where to meet you at the airport.
We moeten afspreken waar we je ontmoeten op het vliegveld.
Please can you confirm your arrival time?
Kun je jouw aankomsttijd bevestigen, alsjeblieft?
If we miss each other, don't panic!
Raak niet in paniek als we elkaar mislopen!
Just go to the information desk.
Ga gewoon naar de infobalie.
I'll see you in Arrivals at about 6.30am!
Ik zie je in de aankomsthal rond half zeven!
Hey, Lucy!
Hoi Lucy!
Dear Cathy,
Beste Cathy,
Bye for now,
Doei, tot ziens,
I look forward to seeing you then!
Ik kijk ernaar uit je dan te zien!