414 terms

Miessanat

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aikamies
täysikasvuinen, aikuinen mies. Päästä aikamiesten kirjoihin.
aikamiespoika
aikuinen poika; vars. vanhempiensa kanssa asumaan jääneestä naimattomasta miehestä.
ajomies
1. ajaja, kuljettaja. Olla taksissa ajomiehenä. 2. riistanajaja ajometsästyksessä.
aliperämies
mer. vrt. perämies
ammattimies
(miespuolinen) ammattityöntekijä; ammattitaitoinen henkilö (mies), ammattilainen. Työ sujuu ammattimieheltä nopea...
apulaisoikeusasiamies
eduskunnan oikeusasiamiestä avustava virkamies.
apumies
Auton apumies.
asemies
1. aseistautuneesta miehestä. Poliisi pidätti asemiehen. 2. hist. ritarin aseenkantaja; ritaria alempi aatelism...
asiamies
1. vars. oik. henkilö jonka toinen on valtuuttanut toimimaan puolestaan, edustaja, valtuutettu. Kantajaa edusti ...
asiamiesposti
5 postitoimipaikan tehtäviä hoitava myymälä tms.
aviomies
miespuolinen aviopuoliso.
avomies
miespuolisesta avoliittokumppanista.
bi-mies
ark. biseksuaalinen mies.
bisnesmies
liikemies.
edusmies
edustajasta.
elinkeinoasiamies
kunnan ja siellä toimivien yritysten yhdyshenkilönä toimiva kunnan virkamies.
ennätysmies
ennätystä hallussaan pitävä mies. Ranskan 1 500 m:n ennätysmies. Tuore Suomen-ennätysmies (t. suomenennätysmies)....
erikoismies
jnk alan miespuolisesta asiantuntijasta. Urh. 500 metrin [luistelun] erikoismiehet.
erämies
eränkävijä.
esimies
henkilö joka on joidenkin toisten suhteen määräävässä asemassa, päällikkö. Esimies ja alaiset. Seuran esimies. Mu...
etumies
1. Jonon etumies keula-, kärkimies. 2. pienehkön työryhmän johtaja, työryhmän vastaava, nokkamies. Olla etumieh...
eurovirkamies
Euroopan unionin virkamiehestä.
haastemies
oik. viranomainen jonka tehtävänä on haasteiden tiedoksi antaminen.
hanttimies
ark. hanttitöitä tekevä mies; apumies.
heinämies
heinäntekijä. Heilua, hosua kuin heinämies tehdä työtä kovalla kiireellä.
hengenmies
miespuolisesta papista, saarnaajasta tms.
herrasmies
hieno-, tahdikaskäytöksinen (us. myös hyvin pukeutunut) mies, gentlemanni. Hieno herrasmies. Hän on aina herrasmi...
herrasmiessopimus
keskinäiseen luottamukseen perustuva, kirjallisesti vahvistamaton sopimus, gentlemannisopimus.
heteromies
heteroseksuaalinen mies.
hevosmies
hevosen ajaja; hevoskasvatuksen, raviurheilun tms. harrastaja t. tuntija.
hommamies
ark. puuhakas, toimelias mies; toimeenpanija, järjestäjä, organisaattori, puuhamies. Kova hommamies. Yhdistyksen ...
homomies
homoseksuaalinen mies.
hopeamitalimies
urh. toiseksi tullut
hovimies
hovissa palveleva aatelismies.
huippumies
vrt. huippu 2.b. Pikamatkojen huippumiehet.
huoltomies
asunto-osakeyhtiön tms. huoltotehtävistä huolehtiva henkilö.
huumorimies
huumoria viljelevä mies. Hän on huumorimiehiä.
hämärämies
hämäräperäisissä toimissa puuhailevasta miehestä. Huumeita kaupittelevat hämärämiehet.
ihannemies
vrt. ihanne-.
ikämies
iäkäs mies. Avioitui vasta ikämiehenä. Urh. yli 35-vuotias kilpailija.
ikämiesmestaruus
urh. vrt. ikämies. Voitti reserviläisten ikämiesmestaruuden.
ikämiessarja
urh. ikämiesten sarja. Hiihtää ikämiessarjassa.
ikäpuhemies
eduskunnan tms. vanhin jäsen, joka toimii puheenjohtajana, kunnes varsinainen puhemies on valittu.
isäntämies
(maalais)isäntä.
jalkamies
1. jalankulkija. Olla jalkamiehenä olla liikkeellä ilman kulkuvälinettä, liikkua kävellen. 2. hist. jalkaväenso...
jarrumies
rautat., vanh. junamies. Urh. Rattikelkassa takimmaisena istuva jarrumies jarruttaja. Kuv. Toimia jarrumiehenä ...
jees-mies
halv. toisten mielipiteitä omaksi edukseen myötäilevä (mies)henkilö, kyllä-mies.
johtomies
johtaja, päällikkö, pomo, "nokkamies", "napamies". Kunnan, urheilun johtomiehet.
jokamies
jokainen; kadunmies, tavallinen ihminen. Jokamiehen vero-opas, auto.
jousimies
1. jousiampuja; hist. jousella aseistautunut sotilas. 2. täht., erisn. eräs eläinradan tähdistö ja sen merkki. ...
joutomies
työtön, toimeton, joutilas mies, tyhjäntoimittaja. Rannassa maleksivia joutomiehiä.
julkisasiamies
Euroopan unionin tuomioistuimen lakimiehiä, joiden esittämien ratkaisuehdotusten perusteella tuomioistuin tekee p...
junamies
erilaisia ratapihan työtehtäviä hoitava rautateiden työntekijä.
järjestysmies
julkisessa tilaisuudessa järjestyksestä huolehtiva henkilö.
järkimies
järkevä mies.
kadunmies
tavallinen ihminen. Kadunmiehen [= tavallisen kansalaisen, suuren yleisön] mielipide.
kaivosmies
kaivoksessa työskentelevä
kakkosmies
vars. johtajista: toiseksi tärkein mies. Yrityksen, johdon kakkosmies.
kalamies
Innokas kalamies.
kameramies
televisio- t. elokuvaajasta.
kansanmies
1. vars. maalaismies. Tavallinen rehti kansanmies. 2. tavalliseen kansaan suopeasti suhtautuvasta kansanomaises...
kansimies
mer. aluksen kannella palvelustaan suorittava merimies.
katsastusmies
katsastaja.
kauppamies
vars. leik. liikemies.
keihäsmies
miespuolisesta keihäänheittäjästä. Suomen keihäsmiehiltä odotettiin mitalia.
kellomies
ark. ajanottaja juoksu- tm. kilpailuissa.
kenttämies
1. Vakuutusyhtiön, puolueen kenttämiehet kentällä toimivat miehet. 2. urheilukentän tms. kunnosta huolehtiva ty...
keskikenttämies
urh. miespuolinen keskikenttäpelaaja. Hyökkäävä keskikenttämies.
keskustukimies
urh. keskimmäinen tukimies jalkapallossa tms.
keulamies
ark. vars. johtomies. Yhdistyksen keulamies.
kielimies
miespuolinen kielitieteilijä, kielentutkija, -harrastaja; kielitaitoinen mies. Lahjakas kielimies.
kihlakunnannimismies
aik. kihlakunnanviraston päällikkö.
kirkonmies
(huomattavasta) miespuolisesta papista, piispasta tms. Kirkonmiesten opilliset kiistat.
kirvesmies
puutöitä rakennuksilla yms. tekevä ammattilainen, "timpuri". Kirvesmiehen työkalut. Mer. puusepän-, huolto- ym. ...
kiväärimies
sot. sotilas jonka aseistuksena on kivääri.
komennusmies
komennustyössä oleva mies.
kotimies
kotona muiden poissa ollessa (vartijana, lapsenvahtina tms.) olevasta henkilöstä. Jäädä kotimieheksi.
koulumies
koulualalla toimiva mies, pedagogi.
kulkumies
kulkuri, maankiertäjä.
kultamitalimies
urh. voittaja
kuluttaja-asiamies
markkinointia ja sopimusehtojen lainmukaisuutta kuluttajan etujen kannalta valvova virkamies.
kunnallisneuvosmies
aik. maistraatin t. raastuvanoikeuden jäsen, jonka ei tarvinnut olla lainoppinut.
kunniavartiomies
sot. vartiomies joita asetetaan valtion päämiehen majapaikan edustalle hänen ollessaan varuskunnassa.
kuokkamies
kuokkija; kuokkavieras. Lapio- ja kuokkamiehet. Olla kuokkamiehenä häissä.
kyllä-mies
halv. = jees-mies.
kylänmies
tav. leik. Hyvät ystävät ja kylänmiehet!
kynämies
vars. miespuolisesta kynänkäyttäjästä.
kyytimies
kyyditsijä, ajomies, kuski. Lähti meille kyytimieheksi.
kärkimies
etumainen, alku-, etupään mies, parhaisiin kuuluva mies, johtohenkilö. Kärkimiehet tekivät kaulaa muihin. Puoluee...
laillisuusmies
Tinkimätön laillisuusmies.
laitamies
urh. laitahyökkääjästä, -puolustajasta.
laitosmies
amm. koneiden huoltaja, korjaaja ja asentaja vars. tehdaslaitoksessa.
laivamies
kauppa-aluksen matruusi.
lakimies
oikeustieteen tutkinnon suorittanut lakiasioiden hoitaja, juristi. Yhtiön lakimies.
lankomies
tuttavallisesti langosta. Käytiin lankomiehen kanssa kalassa.
laulumies
(innokkaasti) laulua harrastavasta miehestä.
lautamies
tuomioistuimen maallikkojäsen; vars. käräjäoikeuden maallikkojäsen. Käräjätuomarit ja lautamiehet. Maaoikeuden la...
lehtimies
sanoma- t. aikakauslehden toimittaja, journalisti.
lentoperämies
lentokoneen päällikköä avustava ohjaaja.
leskimies
leskeksi jäänyt mies.
liikemies
liikealalla vars. itsenäisessä t. johtavassa asemassa toimiva mies.
liikemiesluokka
liikematkustajien erityispalveluluokka lentokoneessa, bisnesluokka.
linjamies
urh. 1. ark. linjatuomari. 2. amerikkalaisessa jalkapallossa: hyökkäyksen t. puolustuksen pelaaja, jonka tehtäv...
linkkimies
urh. jalkapallossa ym. keskikenttäpelaajasta.
lukumies
innokkaasta lukijasta, vars. (mies)opiskelijasta. Ei tullut meidän pojasta lukumiestä.
lumimies
ihmistä muistuttava olento, jonka väitetään elävän Himalajan rinteillä.
luottamusmies
työntekijöiden t. heidän ammattiosastonsa keskuudestaan valitsema henkilö, joka valvoo työntekijöiden etuja, työe...
luottomies
mies joka saa nauttimansa luottamuksen vuoksi vastuullisia tehtäviä. Hoiti presidentin luottomiehenä salaista dip...
luukkumies
urh., ark. jääkiekossa tms.: pelaaja (us. lepovuorossa oleva maalivahti), joka avaa ja sulkee vaihtoaition oven p...
lähetystövirkamies
lähetystössä työskentelevä
lähiesimies
organisaatiossa alempien tasojen esimies, esim. työryhmän, hankkeen tms. vetäjä.
läänitysmies
hist. = vasalli.
löylymies
Kova löylymies innokas löylynottaja.
maailmanennätysmies
maailmanennätystä hallussaan pitävä mies. Olympiavoittaja ja maailmanennätysmies.
maailmanmies
varmakäytöksisestä, maailmaa nähneestä miehestä.
maamies
vars. ylät. maanviljelijä, talonpoika.
maamiesseura
maataloudellisia paikallisyhdistyksiä.
maanmies
saman maan kansalainen, samasta maasta kotoisin oleva henkilö. Tapasimme Berliinissä kaksi maanmiestämme. Amerika...
maatyömies
maatöissä työskentelvä, vrt renki
machomies
korosteisen, aggressiivisen miehekäs mies, macho (2).
mahtimies
mahtava, vaikutusvaltainen mies. Maan, maailman mahtimiehet.
mainosmies
miespuolinen mainonnan ammattilainen.
maksumies
maksajasta, kuluista vastaavasta (vars. miehestä). Hänet otettiin hankkeeseen mukaan pelkäksi maksumieheksi.
malliaviomies
mallikelpoinen, esimerkillinen aviomies.
markkinointimies
markkinointia hoitava mies, markkinoija.
matkailuasiamies
matkailun kehittämisestä huolehtiva kunnan toimihenkilö.
matkamies
vars. ylät. matkalainen, kulkija. Väsynyt matkamies. Minä vaivainen, vain mato, matkamies maan VIRSIKIRJA.
merimies
kauppa-aluksen miehistön t. päällystön jäsen, merenkulkija.
merimieskapakka
merenkulkijoille tarkoitettu ravintola
merimieskaulus
kaulus jonka selkäpuolella on iso suorakulmainen läppä.
merimieskirkko
kristillinen yhdistys, joka tekee hengellistä ja kulttuurista työtä merenkulkijoiden sekä ulkomailla asuvien ja m...
merimieslaulu
merimiesten suosima laulu
merimieslähetys
merimieskirkon lähetystoiminnan aik. nimitys.
merimiespappi
merimieskirkon pappi.
merimiespihvi
ruok. kerroksittain ladotuista perunaviipaleista, lihapaloista, sipulista ym. padassa kypsytetty ruokalaji.
merimiespuku
merisotilaan asepukua muistuttava (lasten) puku.
merimiessolmu
eräs yksinkertainen nuoranpäiden liitossolmu.
merimiessäkki
kurenuoralla suljettava pyöreäpohjainen iso kantopussi. Purjekankainen merimiessäkki.
merimiestapa
Ohjata alusta määräysten ja hyvän merimiestavan mukaisesti.
merkkimies
merkittävä mies. Pitäjän merkkimiehet.
mestarismies
vars. käsityöläismestarista.
metallimies
metallialan ammattimies.
metsämies
metsästäjä. Innokas metsämies.
miesenemmistö
miesten muodostama enemmistö. Eduskunnassa on aina ollut miesenemmistö.
mieshahmo
Elokuvan mieshahmot.
mieshenkilö
Puhelimeen vastasi eräs mieshenkilö.
mieshukka
Hyökkäys aiheutti viholliselle suurta mieshukkaa.
miesihanne
Tytön miesihanne oli hänen isänsä.
miesjoukko
Tehtaan portille kerääntynyt miesjoukko.
miesjoukkue
vars. urh. miesten joukkue. Suunnistuskilpailuun osallistui 50 miesjoukkuetta.
mieskiintiö
vrt. kiintiö 1. vähimmäismäärä
mieskohtainen
vrt. henkilökohtainen, omakohtainen. Mieskohtainen kilpailu ja joukkuekilpailu. Kilpailussa saavutetut mieskohtai...
mieskohtaisesti
Olla mieskohtaisesti läsnä.
mieskulttuuri
miesten kulttuuri, miehille tyypillinen tapa toimia eri tilanteissa.
mieskunto
miehinen kunto; miehen sukupuolinen kyky.
mieskuntoinen
miehuusiän saavuttanut, sukupuolisesti kypsä. Tulla mieskuntoiseksi.
mieskuntoisuus
vrt. mieskuntoinen. Saavuttaa mieskuntoisuus.
mieskuoro
mieslaulajien kuoro.
mieskuorolaulu
mieskuorolle sovitettu
mieskuva
1. kuv. mielikuva t. käsitys miehestä. Perinteinen mieskuva. Mainosten mieskuva. 2. kuva miehestä. Taiteilijan ...
mieskvartetti
neljän mieslaulajan yhtye.
miesleski
miespuolinen leski.
miesliike
miehen identiteettiä, asemaa ja roolia vahvistamaan pyrkivä miesten liike. Naisliike ja miesliike.
mieslisä
ark. miehelle samasta työstä maksetun palkan se osa, joka ylittää naisen palkan, munalisä. Palkassa oli selvästi ...
miesluku
miesten lukumäärä, miesvahvuus. Armeijan miesluku nousi miljoonaan.
mieslukuinen
miesluvusta: runsaslukuinen, lukuisa. Joukkomme ei ollut kovin mieslukuinen.
mieslukuisesti
Yleisöä oli paikalla mieslukuisesti.
mieslääkäri
miespuolinen lääkäri.
miesmalli
1. miespuolinen malli; vrt. malli 5. Toimi taiteilijoiden miesmallina. Muotinäytöksen miesmallit. 2. miehen mal...
miesmuistiin
niin pitkään aikaan kuin ihmiset voivat omalta kokemaltaan muistaa. Miesmuistiin ei tällaista myrskyä ole nähty. ...
miesmurha
mieheen kohdistuva murha. Tappelu johti miesmurhaan.
miesnäkökulma
naisnäkökulman vastakohtana.
miesopettaja
...
miesopiskelija
miespuolinen opiskelija
miespaikka
Makuuvaunun miespaikka.
miespalvelija
miespuolinen palvelija. Aateliskartanoiden sisäköt ja miespalvelijat.
miespappi
miespuolinen pappi
miespari
5 1. kahden miehen muodostama pari; vrt. pari 1. Justeerilla sahaava miespari. Erik. homopari. 2. miespuolinen ...
miesparka
9*D (myös ←→) Sääli miesparkaa!
miespolvi
ihmisistä: sukupolvi. Jo monta miespolvea talo on ollut suvun hallussa. Tarinat ovat kulkeneet miespolvesta toise...
miespuolinen
miessukupuolta oleva. Miespuolinen väestö. Miespuoliset opiskelijat. Kiel. Miespuolinen suku maskuliini.
miesraukka
(myös ←→) Voi miesraukkaa!
miesseura
Istua miesseurassa miesten parissa. Juttua kerrottiin vain miesseurassa. Sai miesseuraa seurakseen miehen t. mieh...
miessuhde
eroottinen suhde mieheen.
miessuku
us. leik. miessukupuoli, miehet.
miessukupuoli
miehet ja pojat
miestappio
sot., tav. mon. Komppanian kalusto- ja miestappiot.
miestappo
mieheen kohdistuva tappo. Humalaisten riita johti miestappoon.
miestenhuone
miesten WC.
miestenlehti
miehille suunnatuista, us. seksiä ja väkivaltaa sisältävistä lehdistä.
miestennielijä
12 leik. viettelijätär, vamppi.
miestenosasto
miehille tarkoitettu osasto. Sairaalan miestenosasto. Tavaratalon miestenosasto vars. miesten vaatteita myyvä osa...
miestenpyörä
miesten polkupyörä, usein tangollinen
miestentauti
lääk. vars. miesten sukupuolielinten sairauksista.
miestentautioppi
lääk. miestentauteja käsittelevä lääketieteen haara, andrologia.
miestenvihaaja
miehiä vihaava nainen. Häntä pidettiin miestenvihaajana.
miestutkimus
miehen aseman ja roolien tutkimus.
miestuttava
miespuolinen tuttava
miestyö
1. vars. konetyön vastakohtana: ihmisen, tav. miehen tekemä t. tekemäksi tarkoitettu työ. Miestyön korvaaminen k...
miestyöpäivä
paremmin: henkilötyöpäivä.
miestyövoima
henkilötyövoima
miestyövuosi
paremmin: henkilötyövuosi.
miesurheilija
miespuolinen urheilija. Urheiluseuran valitsema vuoden miesurheilija.
miesvahvuus
Komppanian, palokunnan miesvahvuus.
miesvaltainen
voittopuolisesti miehistä koostuva, miesvoittoinen. Miesvaltainen yleisö.
miesvaltaisuus
vrt. miesvaltainen. Eduskunnan miesvaltaisuus.
miesvartiointi
urh. jalkapallossa, jääkiekossa yms.: puolustustapa jossa pelaaja vartioi koko ajan lähituntumassa samaa vastapuo...
miesvieras
miespuolinen vieras
miesviha
naisen viha miehiä kohtaan. Purki kirjoituksessa miesvihaansa.
miesvoima
miesten (lihas)voima. Kiveä ei saatu miesvoimalla liikkumaan. Auto vedettiin miesvoimin takaisin tielle. Ennätyst...
miesvoittoinen
= miesvaltainen.
miesväestö
miespuolinen väestö.
miesväki
miehet, miespuoliset henkilöt. Perheen miesväki.
miesylivoima
vars. urh. Jäähyn aikainen miesylivoima.
miesystävä
miespuolinen ystävä; vars. miespuolinen seurustelukumppani.
miesääni
Syvä miesääni. Jokin miesääni kysyi sinua puhelimessa. Kuoron miesäänet.
mitalimies
urh. mitalin voittanut mieskilpailija. Pituushypyn mitalimiehet.
mittamies
mittaaja. Kiekonheittokilpailun mittamiehet.
muonamies
aik. maatyöläinen, jolla oli oma ruokatalous ja joka sai osan palkasta luonnontuotteina.
murhamies
miespuolinen murhaaja.
murtomies
murtautuja.
muskelimies
ark. muhkealihaksinen mies.
muskettimies
hist. = muskettisoturi.
mustalaismies
romanimies.
mustamies
(myös ←→) eräs lasten hippaleikki. Leikkiä mustaamiestä.
muuttomies
Tilata kuljetusliikkeestä muuttomiehet.
myyntimies
tukkumyyntiä hoitava kauppaedustaja.
mäkimies
urh., ark. mäkihyppääjä.
naistenmies
naisten suosima mies, naissankari.
napamies
ark. tärkeä, keskeinen mies, johto-, nokkamies, tappi. Puolueen napamiehet.
neuvosmies
aik. raastuvanoikeuden t. maistraatin jäsen.
nimimies
vars. urh. nimekäs, tunnettu mies. Kilpailuihin osallistuu useita nimimiehiä.
nimismies
aik. mm. poliisipäällikkönä ja virallisena syyttäjänä toiminut hallintoviranomainen. Leik. Nimismiehen kihara(t)...
nokkamies
ark. kärki-, johtomies, vetäjä; pienehkön työryhmän etumies. Talouselämän, puolueiden nokkamiehet. Olla nokkamieh...
nostomies
vanh., sot. nostoväkeen kuuluva mies.
nuijamies
hist. nuijasotaan osallistuneista miehistä. Nuijamiesten johtaja Jaakko Ilkka.
nuorimies
51 (myös ←→) nuorukainen, poika. Reipas nuorimies. Kuulkaahan nyt nuorimies!
näyttämömies
teatterin tekninen työntekijä, joka pystyttää ja vaihtaa lavasteita yms.
oikeudenkäyntiasiamies
oik. henkilö joka valtuutettuna edustaa asianosaista oikeudenkäynnissä.
oikeusasiamies
Eduskunnan oikeusasiamies eduskunnan valitsema virkamies, joka valvoo tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toi...
oikeusneuvosmies
aik. raastuvanoikeuden t. maistraatin lainoppinut jäsen.
onkimies
onkija. Innokas onkimies.
ovimies
ovenvartija; vars. pääsylippujen tarkastaja maksullisissa tilaisuuksissa. Elokuvateatterin ovimies.
palomies
sammutus- ja pelastustehtävissä toimivan henkilön ammattinimike.
pankkivaltuusmies
vanh. pankkivaltuutettu.
pappismies
Vanha ja arvokas pappismies.
pehmomies
vrt. pehmo.
peltomies
ylät. peltotöiden tekijä, maamies.
perämies
1. mer. a. aluksen kansipäällystön jäsen, joka päällikön sijaisena vastaa vahtivuorollaan aluksen ohjauksesta. ...
piippumies
piippua polttavasta miehestä.
pikkumies
us. = pikkupoika. Nelivuotias pikkumies.
pikkuvirkamies
vähäpätöinen virkamies.
pilkkimies
miespuolinen pilkkijä, pilkkiongintaa harrastava mies. Jää oli täynnä pilkkimiehiä.
pillimies
ark. erotuomari.
pistemies
urh. Ei ollut enää lopputuloksissa pistemiesten joukossa pistesijalla. Joukkueen paras pistemies eniten tehopiste...
piällysmies
murt., leik. ks. päällysmies 2.
poikamies
naimaton mies, vanhapoika.
poikamiesasunto
poikamiehen asunto
poikamieselämä
Viettää rentoa poikamieselämää.
poikamiestyttö
(nuorehko) naimaton nainen.
poliisimies
= poliisi 2.
pomomies
vrt. pomo. Kunnan pomomiehet.
poppamies
tietäjä, noita, velho, kansanparantaja; puoskari.
poromies
poronhoitaja; poronomistaja.
postimies
vars. postin käsittely-, kuljetus- ja jakelutehtäviä hoitava virkailija.
postivirkamies
postin asiakaspalvelu-, postinkäsittely- ja hallintotehtävissä toimivia henkilöitä; vrt. postivirkailija.
potilasasiamies
sairaalapotilaiden oikeusturvaa hoitoon liittyvissä asioissa valvova kunnan asiamies.
PR-mies
(myös: pr-mies) suhdetoimintamies.
pronssimies
urh., ark. pronssimitalimies.
pronssimitalimies
urh. kolmanneksi tullut
puhemies
1. parlamentin puheenjohtaja. Eduskunnan puhemies. EU-parlamentin puhemies. Ikä-, varapuhemies. 2. henkilö joka...
puhemiesneuvosto
elin jonka muodostavat eduskunnan puhemiehistö ja valiokuntien puheenjohtajat.
pukumies
pukua käyttävistä miehistä. Tilaisuudessa nähtiin jakkupukuisia naisia ja pukumiehiä. Liikemaailman pukumiehet.
puoluemies
Innokas puoluemies.
pursimies
1. mer. kansimiesten tehtäviä johtava kokenut merimies, puosu. 2. sot. maa- ja ilmavoimien vääpeliä vastaava so...
putkimies
putkiasentajasta.
puuhamies
hankkeen miespuolinen alullepanija, innokas edistäjä tms. Yhdistyksen puuhamiehet.
pyhäinmiestenpäivä
vanh. pyhäinpäivä.
pyssymies
aseistautunut mies; ampuja.
päällysmies
1. työnjohtaja, pomo. Olla työryhmän päällysmiehenä. 2. leik. (murreasussa piällysmies) savolaisista.
pääluottamusmies
vrt. luottamusmies. Tehtaan työläisten pääluottamusmies.
päämies
johtava henkilö, johtaja, päällikkö. Valtion päämies myös →←. Perheen päämies. Erik. 1. aatelissuvun vanhin jäs...
rahamies
hyvin varakkaasta miehestä. Rahamiesten automerkit.
raittiusmies
raittiutta kannattavasta miehestä. Olivat vanhoja raittiusmiehiä molemmat.
rajamies
1. urh. jalkapallossa aik. käytetty nimitys erotuomarin avustajasta (nyk. nimitys avustava erotuomari). 2. raja...
rajavartiomies
rajavartija.
rakennusmies
rakennuksella työskentelevä mies; rakennusalan koulutuksen saanut mies.
rakennustyömies
rakennustyöläinen
ratsumies
ratsastaja; vars. ratsuväen sotamiehistä.
rauhanmies
rauhaa rakastava mies.
rautatievirkamies
rautateillä työskentelevä
reissumies
ark. kulkuri.
remonttimies
korjausmies.
reppumies
ark. reppufirmojen työntekijöistä.
rintamamies
rintamasotilas. Talvisodan rintamamiehet.
rintamamiesjärjestö
sotilastehtävissä sotiin osallistuneiden järjestö, (sota)veteraanijärjestö.
rintamamiestalo
eräs (sotien jälkeen yleistynyt) puolitoistakerroksinen puurakenteinen asuintalotyyppi.
rivimies
1. tavallinen sotilas. Palvella tavallisena rivimiehenä. 2. = rivijäsen.
romanimies
mustalainen
ruorimies
aluksen peränpidosta huolehtiva kansimies.
ryyppymies
ark. alkoholia (runsaasti) käyttävästä miehestä. Hän taitaa olla ryyppymiehiä. Kova, ahkera ryyppymies. Huono ryy...
saamamies
henkilö jolla on jklta saatavaa, velkoja. Konkurssipesän saamamiehet.
saamelaismies
saamelainen mies.
saarnamies
saarnaaja. Lestadiolaisten saarnamies. Laajemmin puolestapuhujasta, propagoijasta. Uuden aatteen saarnamies.
sadanpäämies
Raam. room. legioonayksikön (senturian) päällikkö, senturio.
sammakkomies
painekaasusäiliöitä käyttävästä sukeltajasta, joka on koulutettu vedenalaisiin pelastus- ym. tehtäviin. Pelastusl...
sanomalehtimies
lehtimies, journalisti.
satamatyömies
satamassa työskentelevä - ahtaaja
savottamies
savotan työmies.
sekatyömies
us. ammattikoulutusta vailla olevasta ruumiillisen työn tekijästä.
selvitysmies
1. oik. selvitystilaan asetetun yhtiön asioita hoitamaan määrätty henkilö. 2. selvityksen tekijästä, selvityshe...
seuramies
vrt. seuraihminen. Hauska, henkevä seuramies.
siipimies
ark. siivelläeläjä, siipeilijä, siipiveikko.
siviilipalvelusmies
siviilipalvelusta suorittava asevelvollinen.
siviilivirkamies
Puolustuslaitoksen palveluksessa olevat siviilivirkamiehet.
sosiaaliasiamies
kunnan t. usean kunnan yhteinen toimihenkilö, joka avustaa sosiaalihuollon asiakkaita erilaisissa palveluihin lii...
sotamies
1. sot. alin sotilasarvo. 2. korttip. pienin kunkin maan kuvakorteista, sotilas. Hertta-, ruutusotamies.
sotilasasiamies
vieraaseen maahan (tav. lähetystön yhteyteen) määrätty upseeri, jonka tehtävänä on seurata sotilasalan kehitystä ...
sotilasvirkamies
sot. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen viran- t. toimenhaltijoita, jotka toimivat samoilla erikoisaloilla k...
suhdetoimintamies
suhdetoimintaa hoitava mies, PR-mies.
sukulaismies
miespuolinen sukulainen
sulhasmies
us. leik. sulhanen vars. häissään.
supermies
1. voimamies, -hahmo. Politiikan supermiehet. 2. ark. korosteisen miehekkäästä ja seksuaalisesti aktiivisesta m...
supliikkimies
ark. mies jolla on hyvä supliikki (1.a). Hauska ja seurallinen supliikkimies. Hän on supliikkimiehiä.
suurliikemies
rikas liikemies
suurmies
mies jonka toiminnalla on ollut erittäin suuri (myönteinen) merkitys. Tieteen, taiteen suurmiehet. Historian, Suo...
syömämies
murt. syöjä, ruokailija. Talossa oli heinäaikaan paljon syömämiehiä.
sähkömies
ark. sähköasentaja.
takamies
urh. vars. koripallossa joukkueen takimmaisista pelaajista.
taksimies
miespuolinen taksinkuljettaja.
takuumies
takaaja.
talkoomies
talkoisiin osallistujasta.
talonmies
kiinteistön ja sen tontin huolto-, siivous- ja lumitöistä yms. huolehtiva henkilö (joka asuu kiinteistön alueella...
talousesimies
amm. laivan taloushenkilöstön päällikkö.
talousmies
talouselämän alalla johtavassa asemassa oleva mies; miespuolinen talousasiantuntija t. taloustieteilijä. Maan joh...
tekijämies
vrt. tekijä 2.
teollisuusmies
vars. teollisuusjohtajasta. Huomattava teollisuusmies.
teräsmies
1. voimamies; voimahahmo. Suurpolitiikan teräsmiehet. 2. urh. miesten triatlonkilpailun osanottajasta t. voitta...
teräsmieskilpailu
urh. miesten triatlonkilpailu.
teräsmieskisa
urh. = teräsmieskilpailu.
tiedemies
miespuolinen tutkija, tieteenharjoittaja.
tiepalvelumies
vrt. tiepalvelu.
tilausasiamies
tilausmyyjä. Aikakauslehden tilausasiamies.
tinasotamies
tinasotilas.
toimitsijamies
vars. oik. konkurssipesän hoitaja, toimitsija.
toimitusmies
henkilö joka suorittaa jnk (laissa määrätyn) toimituksen. Maanmittauksen toimitusmiehet.
tukimies
1. miespuolisesta tukijasta. Puoluejohtajan tärkein tukimies. 2. urh. tukilinjan pelaaja. Vasen tukimies. Kesku...
tukimiesketju
urh. esim.jalkapallossa
tukkimies
uittomies.
tullimies
(alempi) tullivirkamies.
tullivirkamies
tullin palveluksessa työskentelevä
tupakkamies
miespuolisesta tupakoijasta. Kova tupakkamies.
turvallisuusmies
= turvamies.
turvamies
(rinn. turvallisuusmies) jkn t. jnk turvallisuudesta huolehtiva mies; henkivartija. Presidentin turvamiehet.
tykkimies
sot. 1. tykistön sotamies. 2. tykistökoulutuksen saanut sotilas arvosta riippumatta.
työmies
miespuolinen työläinen. Tehtaan työmies. Metsä-, sähkö-, sekatyömies. Työmies on palkkansa ansainnut SL.
työsuojeluasiamies
osaston, työvuoron tms. yksikön työsuojelun luottamushenkilö.
täydennysmies
vars. sot. Etulinjaan lähetetyt täydennysmiehet.
uittomies
uittotyömies.
uittotyömies
uittojätkä
ukkomies
ark. naimisissa olevasta miehestä.
ulosottomies
virkamies joka panee ulosoton toimeen.
vaihtomies
urh. miespuolinen vaihtopelaaja. Jalkapallojoukkueen vaihtomiehet.
vakuutusasiamies
vakuutuksia välittävä asiamies.
valamies
oik. valamiehistön jäsen.
valamiesoikeus
oik. vars. anglosaksisten maiden tuomioistuin, jossa tuomarin lisäksi on valamiehistö.
valitsijamies
välillisissä vaaleissa henkilö, joka on valittu äänestämään lopullisessa vaalissa.
valitsijamiesehdokas
ennen presidentin vaaleissa ehdokas
valitsijamiesvaali
valitsijamiesten vaali.
valtiomies
taitavasta ja huomattavasta valtiollisesta johtomiehestä. Suuri valtiomiehemme Paasikivi. Hän on huomattava polii...
valtiomiestaito
poliitikon taito
valtiomiesteko
valtiomiestaitoa osoittava teko.
valtionpäämies
Suomen valtionpäämies on tasavallan presidentti.
valtiopäivämies
hist. Suomessa: säätyvaltiopäivien jäsen.
varamies
tarvittaessa sijaisena toimiva (mies)henkilö, varahenkilö. Loukkaantumisten vuoksi [jalkapallojoukkueen] varamieh...
varapuhemies
Eduskunnan ensimmäinen ja toinen varapuhemies.
varastomies
miespuolinen varastotyöntekijä.
vartiomies
vars. sot. vartiointiin koulutettu ja määrätty sotilas. Aseellinen vartiomies. Vartiomiesten vaihto.
varusmies
sot. varusmiespalvelusta suorittava asevelvollinen.
varusmiesaika
aika armeijassa/intissä
varusmiesaliupseeri
sot. aliupseerin arvoinen varusmies.
varusmieskortti
varusmiespalvelustaan suorittavien henkilökortti.
varusmiespalvelus
sot. asevelvollisuuden suorittaminen vakinaisessa väessä.
varusmiestoimikunta
sot. varusmiesten sos. asioita hoitava toimikunta.
vasaramies
ark. huutokaupanpitäjä, -toimittaja, meklari.
vastarintamies
vastarintaliikkeen mies.
veikkausasiamies
asiamies jonka välityksellä voi osallistua veikkaukseen.
velimies
tuttavallisesti veljestä. Velimieheni Jussi.
vesimies
1. täht., erisn. eräs eläinradan tähdistö ja merkki. 2. astrol. eräs horoskooppimerkki; myös tähän merkkiin kuu...
veturimies
veturinkuljettaja
vierasmies
vanh. (jäävitön) todistaja. Tapahtuman nähneet vieraatmiehet.
viestimies
1. sot. viestijoukkojen sotilas. 2. urh., ark. viestijoukkueen miespuolinen jäsen.
vihamies
ihminen suhteessa jkhun t. jhk, jota hän vihaa, vihollinen. Hallitsijan leppymätön, katkera vihamies. Hankki itse...
viikatemies
kuv. kuolemasta viikatetta kantavaksi luurankomieheksi kuviteltuna. Viikatemiehen vierailu.
vilttimies
urh., ark. vilttiketjuun kuuluva miespelaaja.
virkamies
hallintoterminä: valtion tm. julkisyhteisön palveluksessa virkasuhteisena toimiva henkilö, viranhaltija; yleisk. ...
virkamieshallitus
lähinnä virkamiehistä koostuva toimitusministeristö.
virkamiesjärjestö
virkamiesten ammattijärjestö
virkamieskunta
virkamiehet, virkamiehistö.
virkamieslakko
virkamiesten lakko
virkamiesmäinen
pikkutarkan kaavamainen, säntillinen. Virkamiesmäinen ajattelu, suhtautuminen.
voimamies
fyysisesti erittäin voimakas mies; kuv. henkisesti voimakas, vaikutusvaltainen mies. Sirkuksen voimamies. Puoluee...
vonkamies
murt. uittomies joka valvoo ja ohjaa joen rannalta tukkien kulkua.
vuokramies
vars. maa-alan vuokralaisesta. Tilan vuokramies.
välimies
riidan sovittelija t. ratkaisija; oik. vrt. välimiesmenettely.
välimiesmenettely
oik. riidan ratkaisumenettely, jossa ratkaisu annetaan osapuolten valitsemille, tuomarin vastuulla toimiville hen...
välimiesoikeus
oik. vrt. välimiesmenettely.
yhdysmies
miespuolinen yhteyshenkilö.
yhtiömies
avoimen t. kommandiittiyhtiön osakas. Äänetön yhtiömies kommandiittiyhtiön sitoumuksista vain sijoittamallaan pää...
ykkösmies
Järjestön, hiihdon ykkösmies näkyvin, huomattavin, paras mies.
yleismies
leik. monia aloja hallitseva, monitaitoinen mies. Yleismies Jantunen.
yliperämies
mer. 1. määrätutkinnon suorittanut perämies. 2. aluksen ylin, kapteenin sijaisena toimiva perämies.
ylipursimies
sot. maa- ja ilmavoimien ylivääpeliä vastaava sotilasarvo Suomen merivoimissa.
ylkämies
vanh., leik. sulhasmies.