50 terms

Graad 1 Wiskunde - Nommers in woorde

Afrikaans woorde vir nommers
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

1
een
2
twee
3
drie
4
vier
5
vyf
6
ses
7
sewe
8
agt
9
nege
10
tien
11
elf
12
twaalf
13
dertien
14
veertien
15
vyftien
16
sestien
17
sewentien
18
agttien
19
negentien
20
twintig
21
een en twintig
22
twee en twintig
23
drie en twintig
24
vier en twintig
25
vyf en twintig
26
ses en twintig
27
sewe en twintig
28
agt en twintig
29
nege en twintig
30
dertig
31
een en dertig
32
twee en dertig
33
drie en dertig
34
vier en dertig
35
vyf en dertig
36
ses en dertig
37
sewe en dertig
38
agt en dertig
39
nege en dertig
40
veertig
41
een en veertig
42
twee en veertig
43
drie en veertig
44
vier en veertig
45
vyf en veertig
46
ses en veertig
47
sewe en veertig
48
agt en veertig
49
nege en veertig
50
vyftig