16 terms

Filipino

Dula
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

tanghalan
saan ginagawa ang dula
iskrip
kaluluwa ng dula
aktor
katawan ng dula
direktor
utak ng dula
manonood
puso ng dula
eksena
paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan
Tunog/Ilaw
nag bibigay ng ekspresyon na gusto ipakita sa eksena
Dula
ito ay nakabase sa totong pang yayari sa buhay
Dionisio S. Salazar
nag sulat ng dula na "Sinag sa Karimlan"
Tony
Bida 19 na taong gulang
bilango
Luis
Ama ni tony
Ernan, Doming, Bok
kasama ni tony sa bilangguan
Padre Abena
Pari
Miss reyes
nars
panahon
kasalukuyan
tagpuan
pambansang bilangguan sa muntinlupa/ Bilibid