46 terms

Weltmeisterschaften :)

STUDY
PLAY
Schulwettkampf
zawody szkolne
Spiel
gra
Wettbewerb
zawody, konkurs
Mannschaft
drużyna
Weltmeister
mistrz świata
gemeinsam
wspólnie
teil/nehmen
brać udział
gegeneinander
przeciw sobie
vor/bereiten
przygotowywać
auf/stellen
ustanawiać
belegen
zająć
gewinnen
wygrać
holen
przynieść (tu: zdobyć)
an dem heutigen Turnier
w dzisiejszym turnieju
heute
dzisiaj
heutig
dzisiejszy
aus drei Ländern
z trzech krajów
die Mannschaft
drużyna
zehn
dziesięć
dieses Jahres
tego roku
der Platz
miejsce
fünfmal
pięć razy
der Weltmeistertitel
tytuł mistrzowski
100-Meter-Lauf
bieg na 100 metrów
jeder
każdy
der Sportler
sportowiec
träumen von
marzyć o
während
podczas
mit Behinderung
z upośledzeniem
aus der ganzen Welt
z całego świata
miteinander
ze sobą
im Vierjahreszyklus
w cyklu 4 letnim
bestimmt
określony
bei diesem
w tym
ermitteln
wyłonić, ustalić
unter der Flagge
pod flagą
an/treten
przystępować
alle vier Jahre
co cztery lata
mit fünf Ringen
z pięcioma kręgami, pierścieniami
müssen
musieć
die Teilnehmer
uczestnicy
Menschen
ludzie
Tiere
zwierzęta
eine bestimmte Strecke
określony odcinek
zurücklegen
przebyć
in der kürzesten Zeit
w najkrótszym czasie
OTHER SETS BY THIS CREATOR