22 terms

Historia VI - 1. Droga ku wspólnej Europie / daty

daty
STUDY
PLAY
1944
kobiety we Francji otrzymują prawa wyborcze
1948
Organiacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, w której skład wchodzi 16 państw
1948
Belgia, Holandia i Luksemburg zawierają unię celną
1949
Rada Europy
1949
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej powstaje w Moskiwie
1950
plan Schumana
1952
Europejska Wspónota Węgla i Stali
1952
Trybunał Sprawiedliwości
1957
traktaty rzymskie, w wyniku których powstały EWG oraz Euratom
1958
zaczyna funkcjionować Komisja EWG
1959
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
1960
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kontynuacja OEEC
1963
Wielka Brytania zgłasza chęć wstąpienia do EWG, jednak zostaje przyjęta dopiero 10 lat później przez protesty we Francji
1964
stworzenie księgowej waluty przez ZSRR - rubla transferowego - który nie miał banknotów ani monet
1979
zostaje powołany Parlament Europejski z siedzibą w Strasburgu.
1981
przystąpienie Grecji do EWG
1985
porozumienie w Schengen, utworzenie strefy Schengen
1986
przystąpienie Hiszpanii i Portugalii do EWG
1991
rozwiązanie RWPG po upadku systemu komunistycznego
1992
traktat w Maastricht
1 listopada 1993
na mocy traktatu w Maastricht powstaje Unia Europejska
1995
bez kontroli granicznej można było się już poruszać pomiędzy 7 państwami Europy Zachodniej