49 terms

Feste

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Schulabschlussfeier
uroczystość ukończenia szkoły
Geburtstag
urodziny
Einweihungsparty
parapetówka
Hochzeit
wesele
feiern
świętować
welche
jaki
bekommen
otrzymać
das Geschenk
prezent
die Kerze
świeczka
das Zeugnis
świadectwo
Mitternacht
północ
der Stern
gwiazda
schmücken
ozdabiać
kaufen
kupować
essen
jeść
singen
śpiewać
hören
słuchać
zeigen
pokazywać
neue Wohnung zeigen
pokazać nowe mieszkanie
ein Muss
mus
bei uns
u nas
ausblasen
zdmuchnąć
anders
inaczej
alle
wszyscy
glauben
wierzyć
immer
zawsze
mitbringen
przynieść ze sobą
etwas
coś
oft
często
sich unterhalten
rozmawiać
erzählen
opowiadać
anfangen
zaczynać
pünktlich
punktualny
viel Spaß haben
dobrze się bawić
zwischen
pomiędzy
wünschen
życzyć
dauern
trwać
bis spät
do późna
meistens
przeważnie
in die Nacht
do nocy
auch
też
wer
kto
verkaufen
sprzedawać
schön
pięknie
teuer
drogi
etwa
około
Geschäfte
biznesy, interesy
dazu
do tego
ausgeben
wydawać (pieniądze)