104 terms

welsh mynediad 11-15

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

allwedd
key (f)
allweddi
keys (f)
am
at (time) (soft mutation)
ar ben
on top of
ar gefn
on the back of
ar y ffordd
on the way
ateb
answer (verb & noun)
atebion
answers
awyren
aeroplane (f)
bocs
box
bore ddoe
yesterday morning
bòs
boss
brecwast
breakfast
brechdan
sandwich (f)
bwyd môr
seafood
bwyta
to eat (verb)
cadair
chair (f)
cadair freichiau
armchair (f)
camera
camera
cawl
soup
cawod
shower (f)
cefnder
male cousin
cig
meat
cinio
lunch
coffi
coffee
cot
coat (f)
cwrdd â
to meet
cwrw
beer
cyfnither
female cousin (f)
cymydog
neighbour
cymdogion
neighbours
cyn
before
cynnar
early
cyri
curry
cyrraedd
to arrive
cyw iâr
chicken
diddorol
interesting
Dinbych
Denbigh
drws
door
ddoe
yesterday
enwog
famous
fel arfer
usually
ffordd
way [road] (f)
ffyrdd
ways [roads] (f)
Ffrainc
France
ffrind
friend
ffrindiau
friends
gweld
to see
gwin
wine
gŵr
husband
gwraig
wife (f)
hanner dydd
midday
hanner nos
midnight
hufen iâ
ice cream
hwyl
fun
hwyr
late
i bwdin
for dessert
i de
for tea
i frecwast
for breakfast
i fwyta
to eat (something)
i ginio
for lunch [dinner]
i swper
for supper
Lerpwl
Liverpool
llaw
hand (f)
llyfr
book
llyfr sieciau
cheque book
mae'n ddrwg gyda fi
I'm sorry
mam-gu
grandmother (f)
mêc
make (of car)
nabod
to know (person/place)
nawr
now
neithiwr
last night
o dan
under
o'r gloch
o'clock
paned
a cup (of coffee/tea)
papur
paper
papur newydd
newspaper
peint
pint
pensil
pencil
poced
pocket (f)
popeth yn iawn
not to worry [everthing's ok]
potelaid
bottleful
postmon
postman
priod
married
pryd?
when?
pryd o fwyd
meal
pwrs
purse
rhieni
parents
salad
salad
Sbaen
Spain
swper
supper
tacsi
taxi
tad-cu
grandfather
tafarn
pub (f)
tafarnau
pubs (f)
tan
until
teledu
television
trên
train
wrth
by
ŵyr
grandson
wyres
grand daughter (f)
y llynedd
last year
yn dal yn braf
still fine
yng nghyfraith
in-law