Scottish Gaelic

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Fuar
cold
Bláth
Warm
tioram
dry
dorcha
dark
Tha é
it is
glé
very
soillier
bright
dìleach
rainy
fàilte
welcome
hálo
hello
an
the
latha
day
oidhche
night
An t-sìde
weather
a' mhadainn
Morning
Brèagha
Fine/ Beautiful
Snog
Nice/pretty
math
good
dona
bad
àlainn
Lovely
Sgoinneil
great/super
Tha an t-sìde...
The weather is...
Tha latha ... ann
it's a ... day
chan eil... ann
it isn't/there isn't
Sgudal
Trash
Tha mise
I am
OTHER SETS BY THIS CREATOR