20 terms

Lag och rätt åk 7

STUDY
PLAY
Regeringsformen
En av 4 grundlagar. Skyddar vår demokrati och beskriver hur Sverige ska styras.
Civil olydnad
När man bryter mot lagen för att protestera mot orättvisor, använder dock inte våld.
Tingsrätt
Finns i varje kommun. Första stället som en rättegång hålls i.
Hovrätt
Finns 6 stycken i Sverige. Hit kommer man om man överklagar sin dom i tingsrätten.
Högsta domstolen
Det finns 1 i Sverige. Man kan överklaga hit efter en dom i hovrätten, men väldigt få fall tas upp.
Domare
Den som är ordförande i en rättegång samt bestämmer om den tilltalade ska bli dömd eller ej.
Successionsförordningen
En av 4 grundlagar. Beskriver vem som ska ärva tronen efter kungen.
Åklagare
Den som leder en förundersökning och sedan lyfter fram bevis mot den tilltalade i en rättegång.
Advokat
Den som ska försvara den tilltalade i en rättegång.
Böter
En påföljd man kan få om man döms i ett fall eller om man brutit mot t ex en trafikregel (då krävs oftast ingen rättegång)
Tryckfrihetsförordningen
En av 4 grundlagar. Handlar om rätten att få trycka vad som helst utan att man diskriminerar någon.
Skyddstillsyn
En påföljd som innebär att man ej får begå nya brott under 3 år, samt att man har en övervakare.
Villkorlig dom
En påföljd som innebär att man ej får begå nya brott under 2 år.
Samhällstjänst
En påföljd som innebär att man måste jobba gratis under en viss tid.
Yttrandefrihet
En av 4 grundlagar. Handlar om rätten att få säga vad som helst utan att man diskriminerar någon.
Förvaltningsdomstolen
En domstol som tar upp fall som handlar om den enskilde och det allmänna, t ex en privatperson mot kommunen.
Elektrisk övervakning
En påföljd som innebär att man får en fotboja, så man inte kan röra sig fritt utan oftast kan man bara vara i sitt hem.
Vittne
Någon som sett ett brott. Om man blir kallad till rättegång är man skyldig att gå.
Målsägande
Ett annat ord för offret, den som blivit utsatt för något.
Nämndemän
De som hjälper domaren att bestämma ett straff för den som döms.
OTHER SETS BY THIS CREATOR