20 terms

Geografi åk 7

STUDY
PLAY
Ekvatorn
En påhittat linje som går längst mitten av jorden, där solen lyser som starkast.
Tropisk zon
Klimatzon som ligger runt ekvatorn, där är det väldigt varmt och fuktigt.
Regnskog
En vegetation som finns i den tropiska zonen. Det växer väldigt höga och stora träd där, men väldigt lite på marken.
Tundra
En vegetation som finns i polarzonen. Det är kallt och skogslöst.
Stäpp
En vegetation som ligger i den subtropiska zonen. Här växer gräs och buskar som inte behöver så mycket vatten.
Tematisk karta
En karta som visar speciella teman, t ex väderkartor eller befolkningskartor.
Tempererad zon
Klimatzon som delas in i två delar - Varm och kall zon. I dessa växer mest barr- eller lövskog.
Polarzon
Klimatzon som är väldigt kall. Ingen månad är varmare än 10 +grader och vegetationen är främst is och tundra.
Barrskog/Lövskog
Vegetation som dominerar i den tempererade zonen.
Savann
vegetation som finns i den tropiska zonen. Vanligt att det är stora slätter som varvas med dungar av träd. Regn och torrperioder.
Topografisk karta
En karta som visar terrängen, där man kan se höjder i landskapet, sjöar och floder. Man använder dessa kartor vid t ex orientering.
Subtropisk zon
Klimatzon som ligger bredvid den tropiska zonen. Här är det väldigt varmt och torrt och det finns öken här.
Klimat
Väder som man mäter under en längre tid, minst 30 år.
Ändliga naturresurser
Naturresurser som kommer att ta slut någon gång. T ex olja, kol och naturgas
Macchia
Vegetation som finns främst vid medelhavet. Marken har för länge sedan blivit förstörd och utarmad, så här växer tistlar och sådant som inte ens djur vill äta.
Permafrost
Vegetation som finns i polarzonen. Permafrost gör att jorden, några decimeter under marken, aldrig tinar så växter som behöver vatten kan ej leva här.
Årstider
Finns endast längst i norr och längst i söder och gör så vårt klimat förändras i en cykel. Det beror på jordens lutning och hur solens strålar träffar.
Öken
Vegetation som finns i den subtropiska zonen. Väldigt varmt och torrt, knappt någon växtlighet alls.
Förnybara naturresurser
Naturresurser som aldrig tar slut. T ex sol, vind och vatten
Gradnät
Ett påhittat rutnät som vi ritat över kartor för att kunna orientera oss på kartan.