18 terms

Geografi åk 7

STUDY
PLAY
Ekvatorn
En påhittat linje som går längst mitten av jorden, där solen lyser som starkast.
Tropisk zon
Klimatzon som ligger runt ekvatorn, där är det väldigt varmt och fuktigt.
Regnskog
En vegetation som finns i den tropiska zonen. Det växer väldigt höga och stora träd där, men väldigt lite på marken.
Tundra
En vegetation som finns i polarzonen. Det är kallt och skogslöst.
Stäpp
En vegetation som ligger i den subtropiska zonen. Här växer gräs och buskar som inte behöver så mycket vatten.
Tematisk karta
En karta som visar speciella teman, t ex väderkartor eller befolkningskartor.
Tempererad zon
Klimatzon som delas in i två delar - Varm och kall zon. I dessa växer mest barr- eller lövskog.
Polarzon
Klimatzon som är väldigt kall. Ingen månad är varmare än 10 +grader och vegetationen är främst is och tundra.
Savann
vegetation som finns i den tropiska zonen. Vanligt att det är stora slätter som varvas med dungar av träd. Regn och torrperioder.
Topografisk karta
En karta som visar terrängen, där man kan se höjder i landskapet, sjöar och floder. Man använder dessa kartor vid t ex orientering.
Subtropisk zon
Klimatzon som ligger bredvid den tropiska zonen. Här är det väldigt varmt och torrt och det finns öken här.
Klimat
Väder som man mäter under en längre tid, minst 30 år.
Gradnät
Ett påhittat rutnät som vi ritat över kartor för att kunna orientera oss på kartan.
Väderstreck
Visar en riktning åt ett särskilt håll på jordklotet.
GIS
Geografiskt informationssystem
Vegetation
Växtlighet
Växthuseffekten
Gaser i atmosfären släpper in solens strålar till jorden men förhindrar dem från att studsa ut i rymden igen.
nederbörd
regn, snö, hagel
OTHER SETS BY THIS CREATOR