Steps Forward 3 - Czasowniki złożone - phrasal verbs

STUDY
PLAY
turn up
pogłaśniać, przygłaśniać
turn down
ściszać
put on
zakładać
take off
ściągać, zdejmować
look up
patrzeć w górę
look down
patrzeć w dół
switch on
włączać
switch off
wyłączać
pick up
podnosić
put down
odkładać
stand up
wstawać
sit down
siadać
OTHER SETS BY THIS CREATOR