13 terms

FILIPINO

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Henry Gleason
Ayon sa kanya ang wika ay isang sistematikong balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo
Thomas Caryle
Itinuturing ang wika bilang saplot ng kaisipan/ saplot-kalamnan
Pamela Constantino at Galileo Zafra
Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito par magkaunawaan.
KATANGIAN: Masistemang Balangkas
ang wika ay sistematikong nakaayos sa isang balangkas
KATANGIAN: Sinasalitang Tunog
nagtataglay ng tunog | hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan
KATANGIAN: Pinipili at Isinasaayos
pinipili at isinasaayos ang mga salita upang makapagbigay ng malinaw na mensahe
KATANGIAN: Arbitraryo
ang wika ay napagkakasunduan
KATANGIAN: Kakanyahan
Lahat ng wika ay may sariling set ng palatunugan, leksikon at istrakturang panggramatika
KATANGIAN: Nagbabago
Dinamiko ang wika
KATANGIAN: Makapangyarihan
kasangkapan upang labanan ang bagay na salungat sa wastong pamamalakad
KATANGIAN: Kagila-gilalas
Bagama't ang pag-aaral ng wika ay isang agham, kayraming salita pa rin ang kay hirap ipaliwanag.
KATANGIAN: Nasusulat ang wika
bawat tunog ay sinasagisag ng mga titik o letra ng alpabeto.
KATANGIAN: Masistemang Balangkas
sistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas.