44 terms

das multikulturelle Multitalent

STUDY
PLAY
bei
u
bleiben
pozostać
wenige Jahre
niewiele lat
wechseln
zmienić
der Vertrag
umowa
vor/schlagen
zaproponować
bereuen
żałować
nnie
nigdy
gehen
iść, przejść
hier
tutaj
die ersten Erfolge
pierwsze sukcesy
werden
stać się
spielen
grać
zum ersten Mal
po raz pierwszy
dafür
na to
früher
wcześniej
Staatsbürgerschaft
obywatelstwo
annehmen
przyjąć
damals
wtedy
aus jungen Spielern
z młodych graczy
Spaß
zabawa
erfolgreich
z sukcesem
beliebt
popularny
wenn
gdy
jubeln
kibicować
loben
chwalić
besuchen
odwiedzić
vor einem Spiel
przed meczem
die erfolgreichen Klubs
kluby odnoszące sukcesy
Schlange stehen
stać w kolejce
lange
długo
folgen
następować
ein weiterer Schritt
dalsze kroki
und
i
auch
też
keine Probleme
żadne problemy
das Leben
życie
gefallen
podobać się
ihm
jemu
begeistert
zachwycony
trainieren
trenować
lernen
uczyć się
fleißig
pilnie
die Sprache
język
OTHER SETS BY THIS CREATOR