Swedish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mamma
mother
far
father
Jag lär mig Svenska
I'm learning Swedish
Pratar du Svenska
Do you speak Swedish
Jag pratar lite Svenska
I speak a little Swedish
Jag pratar Engelska
I speak English
okej, tack, jag förstår
okay, thanks, I understand
Ja
yes
Nej
no
är
Am/are/is
exempel
example
jag är
du är
hon är
han är
i am
you are
she is
he is
nu
now
ofta
oftast
often
usually
och
and
men
but
eller
or
mycket/väldigt
very
igen
again
nästan
almost
Halloween
Halloween
dag/dagar
day/days
Måndag
Monday
Tisdag
Tuesday
Onsdag
Wednesday
Torsdag
Thursday
Fredag
Friday
Lördag
Saturday
Söndag
Sunday
Idag
Today
Igår
Yesterday
Imorgon
Tomorrow
Nästa dag
next day
Nästa vecka
next week
Förra vecka
last week
vecka/veckor
week/weeks
datum
date
Tid
Time
är det måndag idag?
Is it Monday today ?
det är Måndag idag
It's Monday today
det är min turdag
it's my lucky day
Vill du trefas imorgon
Would you like to meet tomorrow
någon
someone
bara
only
Allt väl?
Is everything okay?
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.