State verbs (PET U1)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

prefer
upřednostňovat
contain
obsahovat, skládat se z
belong
patřit
improve
vylepšit
suppose
předpokládat
consist
skládat se z
realise
uvědomit si, chápat
include
zahrnovat, obsahovat
guess
odhadovat, domnívat se
forget
zapomínat
depend
záležet, záviset
remember
pamatovat, vzpomenout si
OTHER SETS BY THIS CREATOR