18 terms

3 VMBO GT new interface unit 1 lesson 4 Vocab

STUDY
PLAY
age
leeftijd
blanket
deken
brilliant
geweldig
church
kerk
disagree with (to)
het niet eens zijn met
freedom
vrijheid
in conclusion
samenvattend
move on (to)
verder gaan
nowadays
tegenwoordig
lastly
tot slot
presentation
presentatie
summarise (to)
samenvatten
suppose (to)
denken
surprised
verrassend
survey
onderzoek
teach - taught- taught
onderwijzen
topic
onderwerp
truth
waarheid