5 terms

3 VMBO GT unit 1 lesson 2 phrases 1

STUDY
PLAY
The timeline shows the history of the computer.
De tijdlijn toont de geschiedenis van de computer
These first computers did not look anything like the computers we have now.
Deze eerste computers leken helemaal niet op de computers die we nu hebben.
They were so large that they filled a whole room.
Ze waren zo groot dat ze een hele kamer vulden.
The text in this email wasn't anything romantic or funny.
Deze tekst in deze email was helemaal niet romantisch of grappig.
With the Apple Lisa you could just point at a picture and click!
Met de Apple Lisa hoefde je alleen naar een plaatje te wijzen en te klikken.