4 terms

3 VMBO GT phrases unit 1 lesson 2 part 2

STUDY
PLAY
Alan Turing played a very important role in cracking the codes.
Alan Turing speelde een heel belangrijke rol bij het ontcijferen van de codes.
Since this time computers have changed the world.
Sindsdien hebben computers de wereld veranderd.
Little is known about him.
Er is weinig over hem bekend.
It read,'Dont be scared ... it is me'.
Er stond:'Wees niet bang...ik ben het'.