post samhraidh

focloir based on jobs i ngaeilge (focloir bunusach)
STUDY
PLAY
Post páirtaimseartha
part-time job
slí beatha
occupation
ag obair le mo ghaolta
working with my relatives
ag obair sa bhaile
working at home
tá mé ag obair i mbialann
i am working in a restuarant
ag an deireadh seachtaine
at the weekend
taréis scoile
after school
le linn na laethanta saoire
during the holidays
taithí
experience
Is taithí maith é
its good experience
Cabhraím le mo dhaid
I help dad
ag an scípead
at the till
tosaím ar a naoi
i start at nine
tá an pá iseal go leor
the pay is low enough
faighim cúig euro san uair
I get five euro an hour
líonaim na seilfeanna
I fill the shelves
cuirim an tairgead i dtaisce
I save the money
caithim an tairgead ar eadaí
I spend the money on clothes
caithim
I spend
líonaim
I fill
ceannaím eadaí leis an tairgead
I buy clothes with the money
an raibh post partaimseartha agat riamh?
did you ever have a part-time job?
oibrím
i work
d'obair mé
i worked
thosaigh mé
i started
fuair mé
i got
cad a dhéanann tú?
what do you do?
conas atá an pá
how is the pay
cathain a oibrionn tú
when do you work