22 terms

Unit 1.3 2HV

STUDY
PLAY
annoying
vervelend
available
verkrijgbaar
building
gebouw
bus stop
bushalte
colleague
collega
convenient
handig
countryside
platteland
couple (a)
een paar
event
evenement
exercise
lichaamsbeweging
fresh air
frisse lucht
hill
heuvel
hurt (to) - hurt
pijn doen - deed (deden) pijn
main entrance
hoofdingang
option
optie
peaceful
vredig
pollution
vervuiling (milieu)verontreiniging
press (to)
drukken, duwen
queue
wachtrij
signal
signaal
traffic
verkeer
upcoming
aanstaande