TREETOPS 2 - numbers 1-20 (liczby od 1 do 20)

STUDY
PLAY
jeden
one
dwa
two
trzy
three
cztery
four
pięć
five
sześć
six
siedem
seven
osiem
eight
dziewięć
nine
dziesięć
ten
jedenaście
eleven
dwanaście
twelve
trzynaście
thirteen
czternaście
fourteen
piętnaście
fifteen
szesnaście
sixteen
siedemnaście
seventeen
osiemnaście
eighteen
dziewiętnaście
nineteen
dwadzieścia
twenty
OTHER SETS BY THIS CREATOR